Kontaktujte nás!


Využijte možnosti zlepšení kvality, kontroly a efektivity zpracování Vašich projektů:

odrážka

Potřebujete ke zpracování konkrétní projekční zakázky některý statický software RIB?

odrážka

Nákup jeho řádné licence momentálně nemůžete financovat?


Naše řešení pro Vás se jmenuje:

Pay Per Project

a obsahuje následující ...

odrážka

Potřebný software Vám poskytneme s časovým omezením na dobu 3 měsíců.

odrážka

Cena této dodávky je jednorázově pouhých 30% z ceníkové ceny 1. samostatné licence daného produktu, minimálně však 9.100 Kč, resp. 350 € + DPH.

odrážka

Současně s licencí PPP doporučujeme objednat individuální, projektové školení.

odrážka

Licence je nepřenosná, jednorázová a technicky svázana s konkrétním počítačem formou tzv. samostatného pracoviště, tj. licenci PPP nelze poskytnout jako síťovou.

odrážka

Rozšiřující funkční (licenční) moduly mohou být poskytnuty pouze v jednom balíku spolu s licencí základního produktu a všech dalších navazujících nezbytných funkčních rozšíření, a to i v případech, kdy zákazník již základní funkční rozsah daného produktu vlastní.

odrážka

Poskytnuté licence PPP během uplynulých 12-ti měsíců nemohou být témuž zákazníkovi opětovně poskytnuty.

Přehled všech našich produktů z oblasti statiky stavebních konstrukcí, geotechniky, zakládání staveb a CAD naleznete zde.

Pro tematické oblasti RIBfem, stavby mostů apod. je nezbytné zpoplatněné jednodenní projektové školení. Kontaktujte nás!

Záruka 100% zhodnocení Vaší investice:
Při nákupu korespondující řádné licence softwaru RIB nejpozději do 4 týdnů od ukončení jeho užívání v režimu “Pay Per Project” Vám na jeho ceníkovou cenu započteme plných 100% z již uhrazené částky.

Máte zájem?

Volejte +420 241 442 078 nebo nás kontaktujte online.
 

 
Click & try it!
Click & try it!
Click & try it!
 
Klik a více k tématu!  

Vyzkoušejte: RIBfem PONTI® betonverbund

odrážka

bezplatná testovací licence

odrážka

bezplatná technická podpora/hotline po dobu testování

odrážka

možnost idividuálního, projektového školení v rozsahu 1 pracovního dne

odrážka

ceníkové ceny možných funkčních variant RIBfem PONTI® betonverbund zjistíte např. zobrazením formuláře objednávky

Máte zájem?

 Vyplňte a odešlete žádost o poskytnutí testovací licence nebo volejte +420 241 442 078

 

 


Odborný seminář RIB

Požární odolnost železobetonových konstrukcí
se zvláštním zaměřením na problematiku sloupů

 

Bezplatný seminář RIB se věnoval konstrukčním řešením a navrhováním zajištění statické únosnosti železobetonových konstrukcí, zejména sloupů, pro případ mimořádné návrhové situace požáru.

Úvodem podal stručný historický přehled příslušných normativních předpisů a zaměřil se pak blíže na aktuální evropské normy EN 1992-1-2 a implementaci tzv. zónové metody B2 v programu BEST na statické výpočty a navrhování železobetonových sloupů s efektivní tuhostí a teorií II. řádu.

Praktický rámec semináře doplnily poznatky a zkušenosti z oboru zkušebnictví požární odolnosti.

Fólie ze semináře:

 P.Marek: Úvod do problematiky...
    30 fólií, 2.5 MB

 E:Held: Implementace zónové metody....

    29 fólií, 1.5 MB

 M.Louma: Zkoušky požární odolnosti...
    27 fólií, 1.0 MB

Z důvodu autorských práv
jsou soubory PDF fólií semináře
chráněny proti úpravám, tisku a kopírování.

 


Odborný seminář RIB

Mezní stavy použitelnosti
a nelinearita stavebních konstrukcí

 

Software FEM TRIMAS® a PONTI®   jsme s využitím aktuálních poznatků a technických norem nově rozšířili o možnosti analýzy a návrhu prutových monolitických konstrukcí na II. mezním stavu a dále o komplexní vedení posudků a navrhování prostorových plošných konstrukcí pro mezní stavy použitelnosti a únavy. Spolu s osvědčenými funkcemi, jako např. předpětí, fáze výstavby, kombinace, stabilitní analýza, vrstevnaté podloží, spřažené průřezy, návrh na MSÚ aj. tak poskytujeme velmi univerzální nástroj na statiku libovolných pozemních a mostních staveb.

Fólie ze semináře:

 II. mezní stav - teorie
    41 fólií, 3 MB

II. mezní stav - příklady

    26 fólií, 2 MB

MSP a MS únavy - teorie
    38 fólií, 12 MB

MSP a MS únavy - příklady
    29 fólií, 10 MB

Z důvodu autorských práv
jsou soubory PDF fólií semináře
chráněny proti úpravám, tisku a kopírování.

 

Seminář RIB Statika spřažených ocelobetonových mostů
 

Současný trend navrhování mostů vede k častějšímu uplatňování spřažených ocelobetonových konstrukcí. Vedle osvědčeného programového systému PONTI® na statiku monolitických a předpjatých mostů RIB nyní nabízí komplexní statickou analýzu i tohoto moderního typu konstrukcí.

Nový produkt PONTI® stahlverbund je rovněž motivován postupným zaváděním nových evropských norem do inženýrské praxe. Aktuální norma DIN Fachbericht 101-104 tyto evropské normy rozpracovává a umožnila našemu vývojovému týmu realizaci optimální softwarové podpory všech relevantních posudků.

Nová řešení a podněty jsme představili na našem semináři 12.05.2005 v Praze.

Fólie ze semináře:

PONTI® stahlverbund
     celkem 110 folií
na 55 stranách A4,
PDF komprimováno na 11 925 kB

Z důvodu autorských práv
jsou soubory PDF fólií semináře
chráněny proti úpravám, tisku a kopírování.

Začátek [ Začátek ]
© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 04.07.19