Kontaktujte nás!

Služba pro statiky a projektanty: okamžitý pronájem softwaru!

Potřebujete při zpracování konkrétního projektu specializovaný software a investice do jeho nákupu momentálně nejsou v rozpočtu?
Chcete před nákupem softwaru důkladně prověřit jeho možnosti ve Vaší praxi?

Využijte naši službu Pay Per Project !

> aktuální software > okamžitě k použití > férový pronájem

Nabízíme tyto výhodné podmínky

odrážka

Požadovaný software dodáme na dobu 3 měsíců.

odrážka

Pronajatý software lze začít okamžitě používat při zpracování komerčních projektů.

odrážka

Při přetrvávající potřebě je možné opakované využití služby PPP, tj. další, resp. navazující prodloužení pronájmu.

odrážka

Cena služby PPP je 30% z ceníkové ceny 1. samostatné licence pronajatého softwaru; minimálně však 9.100 Kč, resp. 350 € + DPH.

odrážka

Služba PPP zahrnuje bezplatnou technickou podporu typu hotline.

odrážka

Úspěch Vašeho projektu zvýší cílené, individuální školení (není zahrnuto v ceně PPP).

Pojistka zhodnocení investice do PPP
Při nákupu neomezené licence pronajatého softwaru do 4 týdnů od ukončení služby “PPP” započteme plných 100% této uhrazené částky.

Upřesňující technické podmínky

odrážka

Časová licence PPP je svázána s konkrétním počítačem a je nepřenosná.

odrážka

Dodávka licence PPP emailem okamžitě po obdržení platby.

odrážka

Rozšiřující funkční moduly poskytujeme a zpoplatňujeme pouze společně se základní licencí daného softwarového produktu, a to i v případech, kdy danou základní licenci již zákazník vlastní.

Přehled všech našich produktů z oblasti statiky stavebních konstrukcí, geotechniky, zakládání staveb a CAD naleznete zde.

Máte zájem? Volejte +420 241 442 078 nebo nás kontaktujte

Podmínky PPP

 
Click & try it!
Click & try it!
Click & try it!
 
Klik a více k tématu!  

Vyzkoušejte: RIBfem PONTI® betonverbund

odrážka

bezplatná testovací licence

odrážka

bezplatná technická podpora/hotline po dobu testování

odrážka

možnost idividuálního, projektového školení v rozsahu 1 pracovního dne

odrážka

ceníkové ceny možných funkčních variant RIBfem PONTI® betonverbund zjistíte např. zobrazením formuláře objednávky

Máte zájem?

 Vyplňte a odešlete žádost o poskytnutí testovací licence nebo volejte +420 241 442 078

 

 


Odborný seminář RIB

Požární odolnost železobetonových konstrukcí
se zvláštním zaměřením na problematiku sloupů

 

Bezplatný seminář RIB se věnoval konstrukčním řešením a navrhováním zajištění statické únosnosti železobetonových konstrukcí, zejména sloupů, pro případ mimořádné návrhové situace požáru.

Úvodem podal stručný historický přehled příslušných normativních předpisů a zaměřil se pak blíže na aktuální evropské normy EN 1992-1-2 a implementaci tzv. zónové metody B2 v programu BEST na statické výpočty a navrhování železobetonových sloupů s efektivní tuhostí a teorií II. řádu.

Praktický rámec semináře doplnily poznatky a zkušenosti z oboru zkušebnictví požární odolnosti.

Fólie ze semináře:

 P.Marek: Úvod do problematiky...
    30 fólií, 2.5 MB

 E:Held: Implementace zónové metody....

    29 fólií, 1.5 MB

 M.Louma: Zkoušky požární odolnosti...
    27 fólií, 1.0 MB

Z důvodu autorských práv
jsou soubory PDF fólií semináře
chráněny proti úpravám, tisku a kopírování.

 


Odborný seminář RIB

Mezní stavy použitelnosti
a nelinearita stavebních konstrukcí

 

Software FEM TRIMAS® a PONTI®   jsme s využitím aktuálních poznatků a technických norem nově rozšířili o možnosti analýzy a návrhu prutových monolitických konstrukcí na II. mezním stavu a dále o komplexní vedení posudků a navrhování prostorových plošných konstrukcí pro mezní stavy použitelnosti a únavy. Spolu s osvědčenými funkcemi, jako např. předpětí, fáze výstavby, kombinace, stabilitní analýza, vrstevnaté podloží, spřažené průřezy, návrh na MSÚ aj. tak poskytujeme velmi univerzální nástroj na statiku libovolných pozemních a mostních staveb.

Fólie ze semináře:

 II. mezní stav - teorie
    41 fólií, 3 MB

II. mezní stav - příklady

    26 fólií, 2 MB

MSP a MS únavy - teorie
    38 fólií, 12 MB

MSP a MS únavy - příklady
    29 fólií, 10 MB

Z důvodu autorských práv
jsou soubory PDF fólií semináře
chráněny proti úpravám, tisku a kopírování.

 

Seminář RIB Statika spřažených ocelobetonových mostů
 

Současný trend navrhování mostů vede k častějšímu uplatňování spřažených ocelobetonových konstrukcí. Vedle osvědčeného programového systému PONTI® na statiku monolitických a předpjatých mostů RIB nyní nabízí komplexní statickou analýzu i tohoto moderního typu konstrukcí.

Nový produkt PONTI® stahlverbund je rovněž motivován postupným zaváděním nových evropských norem do inženýrské praxe. Aktuální norma DIN Fachbericht 101-104 tyto evropské normy rozpracovává a umožnila našemu vývojovému týmu realizaci optimální softwarové podpory všech relevantních posudků.

Nová řešení a podněty jsme představili na našem semináři 12.05.2005 v Praze.

Fólie ze semináře:

PONTI® stahlverbund
     celkem 110 folií
na 55 stranách A4,
PDF komprimováno na 11 925 kB

Z důvodu autorských práv
jsou soubory PDF fólií semináře
chráněny proti úpravám, tisku a kopírování.

Začátek [ Začátek ]
© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 05.06.20