RIBtec - konstrukční prvky

BALKEN
11.10.556

objednat

Spojité nosníky pozemních staveb

 

   BETON
  
11.11.557

 

   Betonové spojité nosníky na MSÚ a požár (rovinný ohyb)

11.200 Kč
 

400
 

      Detail
  
  
11.11.558

 

      Rozšíření betonových nosníků o návrhy ozubů, příčných prostupů a vzpěr mezi prostupy

5.600 Kč
 

200
 

      MSP+únava+přepočty
  
  
11.11.559

 

      Rozšíření betonových nosníků o návrhy na MSP, únavu a o přepočet a posouzení stávajícího stavu

11.200 Kč
 

400
 

      Vyztužení
  
   11.11.564

 

      Rozšíření betonových nosníků o uspořádání a výkresy skutečné výztuže

5.600 Kč
 

200 €
 

      Předpětí
  
  
11.11.560

 

      Rozšíření betonových nosníků o předpětí

11.200 Kč
 

400 €
 

   OCEL
  
11.11.561

 

   Ocelové spojité nosníky na MSÚ včetně posouzení stability (šikmý ohyb)

11.200 Kč
 

400 €
 

   DŘEVO
  
11.11.562

 

   Dřevěné spojité nosníky na MSÚ včetně posouzení stability a požáru (šikmý ohyb)

11.200 Kč
 

400 €
 

   Pružné podloží
  
11.11.563

 

   Rozšíření BALKEN o uložení na pružném podloží (pro beton, ocel, dřevo)

11.200 Kč
 

400 €
 

BEST
11.10.203

objednat

Štíhlé sloupy pozemních staveb s teorií II. řádu a stabilitou

 

BEST beton
11.11.203

 

Betonové sloupy s efektivní tuhostí

33.600 Kč
 

1.250 €
 

   BEST brandschutz
  
11.11.210

 

Rozšíření BEST beton o návrh na požární odolnost velmi štíhlých a neztužených betonových sloupů, rozšířená zónová metoda dle EN 1992-1-2

22.400 Kč

850 €
 

BEST ocel
11.11.552

 

Ocelové sloupy 3D s ohybovým vzpěrem a klopením

28.000 Kč
 

1.050 €
 

BEST expert
11.10.204

 

Kónické betonové sloupy s obecnými průřezy a předpětím, včetně BEST beton

67.200 Kč
 

2.450 €
 

FUNDA
11.10.205

objednat

Betonové základové pasy a obdélníkové patky, základní modul

11.200 Kč
 

400 €
 

   FUNDA prefa
  
11.11.208

 

Rozšíření FUNDA o základové patky s vnitřním (vetknutým) nebo s vnějším kalichem

16.800 Kč
 

600 €
 

   FUNDA polygon
  
11.11.209

 

Rozšíření FUNDA o základové patky s kruhovou nebo polygonální deskou

11.200 Kč
 

400 €
 

FUNDA expert
11.10.206

 

Železobetonové základové pasy a patky s obdélníkovou, kruhovou a polygonální deskou, s vnitřním nebo s vnějším kalichem (botkou)

39.200 Kč
 

1.400 €
 

RTcdesign
11.10.282

objednat

Navrhování a posouzení betonových průřezů, základní verze, návrhy na MSÚ pro pozemní stavby, základní modul

8.400 Kč
 

300 €
 

    RTcdesign-SLS
    11.11.284

 

Funkční rozšíření základní verze MSÚ o návrhy na MSP pro pozemní stavby

8.400 Kč
 

300 €
 

    RTcdesign-PRE
    11.11.290

 

Funkční rozšíření základní verze MSÚ o předpětí; včetně zohlednění předpětí ve všech dalších funkčních rozšířeních

8.400 Kč
 

300 €
 

    RTcdesign-FLS
    11.11.285

 

Funkční rozšíření základní verze a MSP o návrhy na MS únavy pro pozemní stavby

8.400 Kč
 

300 €
 

    RTcdesign-BRIDGE
    11.11.286

 

Funkční rozšíření základní verze MSÚ, MSP a MS únavy o návrhy pro stavby mostů

8.400 Kč
 

300 €
 

FERMO pozemní stavby
11.10.582

objednat

Prefabrikované nosníky, deskové panely a filigrány pozemních staveb
 
- návrhy na MSÚ pro rovinný ohyb s osovou silou a posouvající sílu vč. kroucení
 - návrhy ozubů, prostupů a kotevní oblasti
 - předpětí s okamžitou soudržností (ve formě)
 - změny statických schémat a dobetonávka
 - návrhy a posudky na MSP vč. průhybů s trhlinami a vlivem DSR
 - přepočty stávajícího stavu

74.200

2.800 €
 

   MS únavy
  
11.10.586

 

Rozšíření o návrhy a posouzení na MS únavy

15.900 Kč
 

600 €
 

   Mosty
  
11.10.588

 

Rozšíření FERMO pozemní stavby o mostní normy, včetně návrhů a posouzení na MS únavy

37.100
 

1.400 €
 

FERMO stabilita
11.10.584

 

Rozšíření FERMO pozemní stavby nebo FERMO mosty o posouzení stability na klopení nelineárním výpočtem ve 3D s vlivem imperfekce, trhlin a DSR

26.500
 

1.000 €
 

FERMO dodatečné předpětí
11.10.585

 

Rozšíření FERMO pozemní stavby nebo FERMO mosty o předpětí s dodatečnou soudržností (na stavbě)

15.900
 

600 €
 

FERMO mosty
11.10.583

 

Prefabrikované trámy mostních staveb
 -
návrhy na MSÚ pro rovinný ohyb s osovou silou a posouvající sílu vč. kroucení
 -
návrhy ozubů, prostupů a kotevní oblasti
 -
předpětí s okamžitou soudržností (ve formě)
 -
změny statických schémat a dobetonávka
 -
návrhy a posudky na MSP vč. průhybů s trhlinami a vlivem DSR
 - návrhy a posouzení na MS únavy

79.500
 

3.000 €
 

   Pozemní stavby
  
11.10.587

 

Rozšíření FERMO mosty o normy pozemních staveb

31.800 Kč
 

1.200 €
 

RTslab
11.10.105

objednat

Betonové stropní, filigránové a základové desky

22.400 Kč
 

850 €
 

ZWAX
11.10.232

objednat

Šikmý ohyb polygonálních betonových a předpjatých průřezů porušených trhlinami

33.600 Kč
 

1.250 €
 

 RTec - balíky statických posudků

RTec kompakt - RTool
11.10.120 + 11.10.501

objednat  

Programový balík RTec kompakt - RTool statických výpočtů a posudků konstrukčních prvků: beton, dřevo (krovy), ocel, zdivo

22.400 Kč
 

850 €
 

RTec
11.10.720

objednat

Standardní programový balík, obsahuje:  RTec kompakt - RTool, BEST beton, FUNDA, 
BALKEN beton+MSP+únava+přepočty+vyztužení+detail a RTslab

79.900
 

2.955 €
 

RTec fx
11.10.720fx

objednat

Modifikovaný programový balík, obsahuje:  RTec kompakt - RTool, FUNDA expert, BEST beton,
BALKEN beton+MSP+únava+přepočty+vyztužení+detail

83.900 Kč
 

3.055 €
 

RTec +
11.10.720+

objednat

Rozšířený standardní programový balík, obsahuje: RTec kompakt - RTool, FUNDA expert, BEST beton,
BALKEN beton+MSP+únava+přepočty+vyztužení+detail
a RTslab

97.900 Kč
 

3.600 €
 

RTec expert
11.10.721

objednat

Expertní balík statických a posudkových programů, obsahuje: RTec kompakt - RTool,
BALKEN beton+MSP+únava+přepočty+vyztžení+detail+předpětí
, FUNDA expert, BEST beton+expert, RTslab, ZWAX

148.900 Kč
 

5.450 €
 

 RIBtec - statika dřevěných konstrukcí

RTbsholz
11.10.258

objednat  

Lepené dřevěné nosníky a vazníky

22.400 Kč
 

850 €
 

RTholzbau
11.10.267

objednat

Softwarový balík dřevařských statických výpočtů, návrhů a posudků, základní modul

78.400 Kč
 

2.850 €
 

  RTholzbau Dach
  11.11.268

 

Střešní konstrukce a krovy, komponenta balíku Holzbau

22.400 Kč
 

850 €
 

  RTholzbau Stab
  11.11.269

 

Nosníky a sloupy, tyčové prvky, komponenta balíku Holzbau

22.400 Kč
 

850 €
 

  RTholzbau Binder
  11.11.270

 

Lepené vazníky, komponenta balíku Holzbau

22.400 Kč
 

850 €
 

  RTholzbau Detail
  11.11.271

 

Posouzení konstrukčních detailů a spojů, komponenta balíku Holzbau

22.400 Kč
 

850 €
 

 RIBgeo - zakládání staveb a geotechnika

ROHR
11.10.301

objednat  

Hloubená potrubí dle ATV A 127

50.400 Kč
 

1.850 €
 

DURO
11.10.302

objednat

Bezvýkopová potrubí dle ATV A 161 a DWA-A 161

50.400 Kč
 

1.850 €
 

PFAHL
11.10.331

objednat

Soustava prostorových pilot

33.600 Kč
 

1.250 €
 

GLEITKREIS
11.10.351

objednat

Stabilita svahů a hrází

22.400 Kč
 

850 €
 

LIMES®
11.10.352

objednat

Opěrné stěny

44.800 Kč
 

1.650 €
 

NAGELWAND
11.10.353

objednat

Hřebíkované svahy

44.800 Kč
 

1.650 €
 

RTgabion
11.10.35
9

objednat

Opěrné gabionové stěny

33.600 Kč
 

1.250 €
 

PINWALLS
11.10.356

objednat

Podchycení základů opěrným tělesem

44.800 Kč
 

1.650 €
 

RTwalls
11.10.357

objednat

Stavební jámy, základní verze včetně dimenzování stěny

50.400 Kč
 

1.850 €
 

RTwalls expert
11.10.358

objednat

Stavební jámy, rozšířená verze včetně dimenzování stěny

100.800 Kč
 

3.650 €
 

Programový balík zakládání staveb a geotechniky

RTgeo
11.10.730

objednat  

Balík programů GLEITK, LIMES® a PINWALLS

89.600 Kč
 

3.250 €
 

RIBfem - metoda konečných prvků, pozemní stavby

TRIMAS® kompakt
11.10.440

objednat  

Základní verze prostorového systému FEM do max. 2000 prvků, z toho max. 200 prutových prvků, včetně 32 a 64 bitové verze

56.000 Kč
 

2.050 €
 

TRIMAS® rahmen
11.10.450

objednat

Prostorové prutové konstrukce, včetně 32 a 64 bitové verze

33.600 Kč
 

1.250 €
 

TRIMAS® fem
11.10.460

objednat

Obecný prostorový systém FEM včetně plošných a prutových prvků, včetně 32 a 64 bitové verze

89.600 Kč
 

3.250 €
 

   RTvorspannung
  
11.11.452/462

objednat

Rozšíření licence TRIMAS® fem a PONTI® o předpětí

56.000 Kč
 

2.050 €
 

   RTbauzustaende
  
11.11.453/463

objednat

Rozšíření licence TRIMAS® fem a PONTI® o stavební stavy

33.600
 

1.250 €
 

   RTnlgeo
   11.11./464

objednat

Rozšíření licence TRIMAS® fem a PONTI® o geometrickou nelinearitu

56.000 Kč
 

2.050 €
 

   RTnlmat
   11.11.455/465

objednat

Rozšíření TRIMAS® fem o výpočty II. mezního stavu železobetonových a předpjatých prostorových prutových konstrukcí

56.000 Kč
 

2.050 €
 

   RTbodenmodell
   11.11.466

objednat

Rozšíření licence TRIMAS® fem a PONTI® o vrstevnatý model podloží

33.600 Kč
 

1.250 €
 

   RTstabil
   11.11.458/468

objednat

Rozšíření TRIMAS® fem o stabilitní analýzu

33.600 Kč
 

1.250 €
 

   RTfrequenz
   11.11.474/477

objednat

Frekvenční analýza, rozšíření pro TRIMAS® a PONTI®

41.600 Kč
 

1.650 €
 

       RTerdbeben
       11.11.542/541

objednat

Seizmická analýza a návrh s modální spektrální odezvou, rozšíření pro TRIMAS®, vyžaduje RTfrequenz

89.600 Kč
 

3.250 €
 

   RTstahlbemessung
   11.11.553/555

objednat

Rozšíření TRIMAS® o posouzení ocelových prutových konstrukcí

16.800 Kč
 

600 €
 

   RTholzbemessung
   11.11.554/556

objednat

Rozšíření TRIMAS® o posouzení dřevěných prutových konstrukcí

11.200 Kč
 

400 €
 

   RTgzg-h
   11.11.470

objednat

Rozšíření TRIMAS® a PONTI® o navrhování na mezních stavech použitelnosti a únavy plošných a prutových konstrukcí pozemních staveb

28.000 Kč
 

1.050 €
 

   RTgzg-ZII
   11.11.540

objednat

Rozšíření TRIMAS® a PONTI® o výpočet kvazistálých deformací prostorových plošných a prutových ŽB konstrukcí porušených trhlinami.

28.000 Kč
 

1.050 €
 

RIBfem - FEM pro monolitické, segmentové a spřažené mosty

   RTmassivbruecke
   11.11.485

objednat

Rozšíření TRIMAS® o navrhování železobetonových a předpjatých mostních průřezů dle norem řady EN (CSN, OENORM, BS) a DIN Fb

112.000
 

4.000 €
 

   RTgzg-b
   11.11.471

objednat

Rozšíření TRIMAS® a PONTI® o navrhování na mezních stavech použitelnosti a únavy plošných a prutových konstrukcí mostních staveb

56.000 Kč
 

2.000 €
 

   RTbetonverbund
  
11.11.478/479

objednat

Spřažené předpjaté prefabrikáty jako rozšíření pro TRIMAS®, PONTI® a PONTI® expert

145.600 Kč

5.200 €
 

   RTstahlverbund
  
11.11.459/469

objednat

Rozšíření TRIMAS® fem o zadání a posudky spřažených ocelobetonových mostů

145.600 Kč

5.200 €
 

       RTstahlverbundFT
       11.11.472/475

objednat

Rozšíření RTstahlverbund o spřažený ocelový nosník I s monolitickou mostovkou a prefabrikovaným, ztraceným bedněním

56.000 Kč
 

2.000 €
 

       RTstahlverbundKT
       11.11.473/476

objednat

Rozšíření RTstahlverbund o spřažený ocelový truhlíkový nebo jednokomorový nosník s monolitickou mostovkou

56.000 Kč
 

2.000 €
 

   RTnrr
   11.11.549/544

objednat

Rozšíření TRIMAS® a PONTI® o statické přepočty mostů dle předpisu Nachrechnungsrichtlinie, BMVBS

145.600 Kč

5.200 €
 

Programové balíky PONTI® - FEM pro monolitické, segmentové a spřažené mosty

PONTI® kompakt
11.10.490

objednat  

Základní mostařský balík pro železobetonové prutové a plošné mosty, včetně TRIMAS® fem a RTgzg-h, RTgzg-b, RTgzg-ZII, včetně 32 a 64 bitové verze

201.600

7.300 €
 

PONTI®
11.10.491

objednat

Prutová varianta FEM na výpočty mostů, včetně QUER3, TRIMAS® rahmen, RTvorspannung, RTbauzustaende, RTnlgeo a posudků EC 2, DIN-FB-102, včetně 32 a 64 bitové verze

291.200 Kč
 

10.500 €
 

PONTI® expert
11.10.492

objednat

Plošná a prutová varianta FEM na výpočty mostů, včetně QUER3, TRIMAS® fem, RTvorspannung, RTbauzustaende, RTnlgeo, RTgzg-h, RTgzg-b, RTgzg-ZII a norem DIN, ÖNORM a Eurocode pro předpjatý průřez, včetně 32 a 64 bitové verze

459.200

16.600 €
 

PONTI® betonverbund
11.10.498

objednat

Prutová varianta FEM na výpočty spřažených prefabrikovaných mostů, včetně TRIMAS® rahmen, RTbauzustaende, RTvorspannung a RTbetonverbund , včetně 32 a 64 bitové verze

268.800 Kč
 

9.700 €

PONTI® betonverbund EXPERT
11.10.499

objednat

Plošná a prutová varianta FEM na výpočty spřažených prefabrikovaných mostů, včetně TRIMAS® fem, RTbauzustaende, RTvorspannung a RTbetonverbund , včetně 32 a 64 bitové verze

324.800 Kč
 

11.700 €
 

PONTI® stahlverbund
11.10.495

objednat

Prutová varianta FEM na výpočty spřažených ocelobetonových mostů, včetně TRIMAS® rahmen, RTbauzustaende a RTstahlverbund, včetně 32 a 64 bitové verze

212.800 Kč
 

7.700 €
 

PONTI® stahlverbund EXPERT
11.10.496

objednat

Plošná a prutová varianta FEM na výpočty spřažených ocelobetonových mostů, včetně TRIMAS® fem, RTbauzustaende a RTstahlverbund, včetně 32 a 64 bitové verze

268.800 Kč
 

9.700 €

       RTstahlverbundFT
       11.11.472/475

objednat

Rozšíření PONTI® stahlverbund o spřažený ocelový nosník I s monolitickou mostovkou a prefabrikovaným, ztraceným bedněním

56.000 Kč
 

2.000 €

       RTstahlverbundKT
       11.11.473/476

objednat

Rozšíření PONTI® stahlverbund o spřažený ocelový tuhlíkový nebo jednokomorový nosník s monolitickou mostovkou

56.000 Kč
 

2.000 €

 RIBcad - CAD na výkresy tvaru a výztuže

ZEICON® kompakt
11.10.511

objednat  

Betonářský CAD, základní verze, výkresy tvaru

29.900 Kč
 

1.100 €
 

   ZEICON® kompakt bewehren
  
11.11.511

objednat

Rozšíření licence ZEICON® kompakt o výkresy výztuže

29.900 Kč
 

1.100 €
 

ZEICON®
11.10.512

objednat

Betonářský CAD, plná verze, výkresy tvaru

49.900 Kč
 

1.850 €
 

   ZEICON® bewehren
  
11.11.512

objednat

Rozšíření licence ZEICON® o výkresy výztuže

49.900 Kč
 

1.850 €
 

   ZEICON® IFC
  
11.11.536

objednat

Datové rozhraní BIM, formát IFC

14.900 Kč
 

550 €
 

   ELEMENTDECKEN
   11.11.514

objednat

Rozšíření licence ZEICON® o automatizovanou výkresovou dokumentaci stropních desek

67.200 Kč
 

2.450 €
 

Datová rozhraní CAD / CAM

CAD/CAM-BVBS
11.11.531

objednat  

Export ohybových tvarů na výrobní automaty ve formátu BVBS verze 3.0
(vyžaduje plnou verzi ZEICON® o výkresy výztuže)

33.600 Kč
 

1.250 €
 

CAD/CAM-Filzmoser
11.11.532

objednat

Export ohybových tvarů na výrobní automaty ve formátu Filzmoser
(vyžaduje plnou verzi ZEICON® o výkresy výztuže)

33.600 Kč
 

1.250 €
 

CAD/CAM-GTL
11.11.533

objednat

Export ohybových tvarů na výrobní automaty ve formátu GTL
(vyžaduje plnou verzi ZEICON® o výkresy výztuže)

33.600 Kč
 

1.250 €
 

CAD/CAM-Unitechnik
11.11.534

objednat

Export ohybových tvarů na výrobní automaty ve formátu Unitechnik CADCAM 3.3
(vyžaduje plnou verzi ZEICON® o výkresy výztuže)

44.800 Kč
 

1.650 €
 

CAD/CAM-SEV
11.11.535

objednat

Export ohybových tvarů na výrobní automaty ve formátu SEV
(vyžaduje plnou verzi ZEICON® o výkresy výztuže)

44.800 Kč
 

1.650 €
 

 Smlouva o servisu software

Všechny produkty RIB

bezplatné průběžné aktualizace čísla licenční verze, technická podpora typu hotline, náhrada při ztrátě licence, vstup na servisní portál aj.

roční servisní sazba 18%
z ceníkové ceny dané licence

Aktualizační paušál
bez Smlouvy o servisu
software

měsíční paušální poplatek od poslední aktuální dodávky či data ukončení servisní smlouvy

2,5% z ceníkové ceny dané licence za každý započatý měsíc

Instalace a úpravy licencí

Instalace samostatného pracoviště

Včetně úvodní instruktáže, max. pracovní rozsah do 4 pracovních hodin

cestovní výlohy + 4.490 Kč  

Instalace síťové licenční ochrany

Včetně úvodní instruktáže, server + 2 síťová pracoviště, max. rozsah do 8 pracovních hodin

cestovní výlohy + 9.990 Kč  

Dodávka instalačního balíku starší programové verze

Poštovní dodávka na DVD

4.990 Kč  

190 €

Dodávka instalačního balíku starší programové verze

Odkazem na stažení přes internet

4.490 Kč  

175 €

Náhrada, úprava, převod licencí apod.

Pouze na základě smlouvy, resp. písemného prohlášení zákazníka; pro zákazníka se smlouvou o servisu max. 1x ročně zdarma

4.490 Kč  

175 €

Technická podpora
pro zákazníky bez servisní smlouvy

Hotline, instalace a školení online, změny licence, výměna poškozeného hardlocku apod. pro zákazníky bez servisní smlouvy

viz informativně formulář online
objednávka servisního zásahu

  • Všechny uvedené ceny jsou bez DPH za 1. samostatnou licenci a jmenovitě v CZK nebo v Eur,

  • v ceně dodávky je 1 ks hardlocku k dané produktové podskupině (RIBtec, RIBfem, RIBgeo a RIBcad),

  • cenové navýšení za dodávku plovoucí síťové licence je 50%,

  • cena každé další následné licence produktů RIBtec, RIBfem a RIBgeo je se slevou 30% z ceny korespondující 1. licence,

  • cena každé další následné licence produktů RIBcad je se slevou 10% z ceny korespondující 1. licence.

V ostatním platí Všeobecné smluvní podmínky pro software a Všeobecné smluvní podmínky pro servis software.

© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 24.05.19