Stáhnout PDF Přehled produktů RIBTEC, 2  MB

Distribuční stav

DVD RIBTEC® 2019-1.3cz

Vyzkoušejte:

PONTI®betonverbund

Nabídka testu PONTI betonverbund!

Click to pay by your project!

Seizmicita

Click to read more!

RIBfem RTerdbeben

RIBgeo

Click to read more!

s normou ČSN EN 1997-1

Stavební software

pro inženýry, statiky a projektanty

Přihlaste se
k odběru
novinek ...
Pay Per Project – služba PPP
  nové rozšiřující podmínky v projektovém pronájmu statického softwaru RIBTEC®
Dodáváme produkty RIBTEC® ve verzi 19.0 aktualizace licence = autotizačních dat je nutná !!!
  okamžitě ke stažení přes službu AutoUpdate nebo z FTP download
Datové rozhraní BIM ve standardu IFC NOVINKA
  funkční rozšíření RIBcad ZEICON® IFC
Newsletter RIBTEC® Diagram vykrytí tahových sil
  optimální podpora při návrhu předpětí a dodatečné výztuže v programu RIBtec FERMO
Newsletter RIBTEC® Modelování ozubů a konzol
  správné způsoby modelování ozubů a konzol v programech RIBtec FERMO, BALKEN
Dodáváme nové RIBtec FERMO 19.0
  nová generace softwaru na statiku prefabrikovaných nosníků, deskových panelů a filigránů pozemních staveb a mostních trámů
RIBgeo ROHR a DURO – aktualní verze 19.0
hloubená a / nebo bezvýkopová potrubí – ztekucená, samozhutnitelná zemina zásypu (ZDSV) dle aktualizované DWA-A127:2016
Newsletter RIBTEC® Přenos zatížení
  novinka ve statice konstrukčních prvků RIBtec FERMO, BALKEN, BEST, FUNDA
Newsletter RIBTEC® BEST osové krytí skládané výztuže v návrhu na požární odolnost
  novinka a důležité funkční rozšíření
Newsletter RIBTEC® BALKEN BEWE – funkční rozšíření BALKEN beton
  uspořádání spočtené nutné ohybové a smykové výztuže, generování a export DWG/DXF výkresu výztuže
Hřebíkované svahy RIBgeo NAGELWAND
geotechnické výpočty, posouzení a návrhy hřebíkovaných svahů, včetně návrhu výztuže stříkaného betonu
Spojité nosníky pozemních staveb RIBtec BALKEN
nová generace statického softwaru na řešení nosníků pozemních staveb: BETON, OCEL, DŘEVO
Newsletter RIBTEC® RTreport - filtry tabulek
filtrování protokolů výsledků ze statických programů FUNDA, BEST a BALKEN v textovém procesoru RTreport
RIBtec RTcdesign – bíle vany, jímky, nádrže, trhliny, vynucené přetvoření vlivem hydratace, ...
navrhování a posuzování ŽB a předpjatých průřezů na MSÚ, MSP a MS
Vodonepropustné ŽB konstrukce RIBfem TRIMAS® – komplexní řešení pro nádrže, bíle vany, jímky, šachty aj.
navrhování na MS použitelnosti: šířky trhlin, tlačená zóna, průhyby s trhlinami, ...
Štíhlé ocelové sloupy pozemních staveb, nový rozšiřující produkt RIBtec BEST ocel

samostatně funkční nebo jako volitelné rozšíření k původnímu programu BEST beton

Nové plavební propusti na řece Mosela v Trieru a Zeltingenu, SRN

příspěvek do časopis: Beton TKS 05/2015, příklad použití RIBfem TRIMAS při návrhu a posouzení ŽB konstrukcí na MS použitelnosti a únavy

Newsletter RIBTEC® BEST, přepočet vnitřních sil na zatížení – pomůcka Excel
pomůcka pro výpočet zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu
RIBtec FUNDA – s novou technologií moderních protokolů RTreport
moderní design protokolu statických výpočtů, návrhů a posouzení včetně exportu 1:1 formátovnéhého textu a tabulek do systémů typu Office
Newsletter RIBTEC® Únosnost a návrh výztuže smykové spáry – skladba průřezu, varianty výztuže a zápočet výztuže
interpretace a zadání v programech RIBfem TRIMAS a RIBtec RTslab, RTcdesign, BALKEN a RTfermo
Newsletter RIBTEC® AutoUpdate – automatizované aktualizace – od verzí 15.0
změna v režimu dodávek a poskytování informací o vydání nových a aktualizovaných programových verzí update & upgrate
RIBtec RTslab
kompaktní řešení FEM železobetonových stropních, filigránových a základových desek
RIBtec RTfermo
předpjaté, železobetonové a spřažené prefabrikované nosníky pozemních a mostních staveb
Newsletter 12-2014
  informujeme o aktuálním stavu, důležitých novinkách a plánovaném dalším vývoji našeho softwaru na statiku stavebních konstrukcí
Newsletter RIBTEC® RIBtec FUNDA a BEST – posouzení stability polohy
součinitelé bezpečnosti v kombinaci zatížení pro posouzení stability polohy
Nové vydání technického listu RIBfem TRIMAS®
  včetně základního přehledu všech možných funkčních rozšíření RIBfem TRIMAS® a PONTI®
Newsletter RIBTEC® RIBfem TRIMAS® & PONTI®
informace k aktualizaci verze 14.0 – stav 10/2014
Newsletter RIBTEC® RIBtec BALKEN, RTfermo – návrh ŽB nosníků na kroucení
posouzení a návrh třmínků a podélné výztuže na účinky kroucení a interakci s posouvající silou
Softwarové balíky RIBtec RTec
oblíbené programy pro statiku pozemních staveb, monolitických a prefabrikovaných konstrukcí
Newsletter RIBTEC® RIBtec BALKEN, RTfermo a RTec kompakt – RTool
nová metodika návrhu a posouzení příčných prostupů dle Heft 459 ve verzi 14.0
Newsletter RIBcad ZEICON® 14.0 – nový formát a konfigurace generování výkazů výztuže
nové možnosti formátování a definice výkazů prutové výztuže vkládaných jako textové bloky přímo do výkresu
RIBtec RTec kompakt - RTool
jednoduchý nástroj na operativní řešení každodenních úloh z oblasti statiky stavebních konstrukcí
Newsletter 04-2014
  informujeme o aktuálním stavu, důležitých novinkách a plánovaném dalším vývoji našeho softwaru na statiku stavebních konstrukcí
RIBtec RTbsholz
statický výpočet, návrh a posouzení lepených dřevěných nosníků, trámů a vazníků; včetně konstrukčních detailů, stability a požární odolnosti
RIBcad ZEICON®
konstrukční a betonářský CAD pro stavební projektanty, konstruktéry, inženýry a statiky s jedinečným poměrem cena/výkon
RIBgeo LIMES®
geotechnický software na kompletní řešení statiky opěrných stěn + parametrický výkres tvaru a výztuže ŽB úhlové opěrné stěny
Požární odolnost štíhlých ŽB sloupů
rozšířená zónová a tabelární metoda v návrhu a posouzení požární odolnosti
Praktická použitelnost metod navrhování železobetonových konstrukcí na účinky požáru ...
v kontextu konstrukce budovy a důsledky vlivu teorie II. řádu u sloupů, odborný článek Beton TKS 05/2013 (PDF 0,5 MB)
RIBgeo RTwalls - statické výpočty, geotechnické posudky a návrh pažících konstrukcí stavebních jam
záporové, štětové, milánské, pilotové stěny, ...
RIBgeo RTgabion
opěrné gabionové stěny
RIBfem PONTI® betonverbund
software na navrhování a sanace spřažených železobetonových a předpjatých mostů, reference FraPort
Newsletter RIBcad ZEICON® 13.0 - nové možnosti popisů položek rozmístění výztuže
aneb „Kde je můj honorář za prováděcí dokumentaci?“
Newsletter RIBcad ZEICON® 13.0 - nový komfort výkazů výztuže
kombinované výkazy výztuže v textovém procesoru RTreport s individuálním setříděním a filtrací položek, integrací dalších textů a grafik
Mezní stavy použitelnosti a únavy v evropských normách
zvýšený význam navrhování ŽB a předpjatých konstrukcí na mezních stavech použitelnosti a únavy v evropských normách
Novinky v mostařském softwaru RIBfem PONTI® 13.0
nová programová verze s aktualizovanými normami EN 1992-2 včetně národní DIN EN 1992-2 a dalšími funkčními rozšířeními
RIBfem PONTI®stahlverbund
komplexní statické výpočty, navrhování a posudky spřažených ocelobetonových mostů
RIBfem PONTI®NRR
statické přepočty mostů dle předpisu Nachrechnungsrichtlinie, BMVBS
Prezentace RIBcad ZEICON® - filigrány, polostropy
prezentace modulu CAD ZEICON® na automatizované rozmístění a výkazy filigránů/polostropů, formát PDF
RIBfem TRIMAS®, RTerdbeben – modální spektrální analýza, seizmicita
včetně návrhů ŽB pro mimořádnou seizmickou situaci jako rozšíření pro TRIMAS® a PONTI®
Nová verze 11.0 geotechnických programů RIBgeo – s geotechnickými normami ČSN EN 1997-1
LIMES®, RTwalls, RTgabion, PINwalls, GLEITK, PFAHL, DURO, ROHR
Novinky RIBfem TRIMAS® 10.0
nová funkční rozšíření systému FEM
Novinky RIBgeo
Novinky v geotechnickém softwaru RIBTEC®
TRIMAS® a PONTI® 64 bit
64-bitová verze pro řešení velkých výpočetních modelů FEM
TRIMAS® RTgzg - návrhy na MSP a MS únavy, včetně průhybů desek s trhlinami
prezentace nových, rozšiřujících návrhových a výpočetních funkcí TRIMAS®
Prezentace RIBgeo
prezentace geotechnického softwaru RIB
Prezentace RIBfem
prezentace produktů FEM TRIMAS® a PONTI® na statiku pozemních a mostních staveb
RTfrequenz
rozšíření TRIMAS® rahmen/fem nebo PONTI® o frekvenční anylýzu
ZEICON® lektor
bezplatný shareware pro Vaše partnery na připomínkování výkresů ZEICON®
TRIMAS® RTnlmat rahmen
prezentace materiálově nelineárních výpočtů se vznikem trhlin
Prezentace RTstabil
rozšíření TRIMAS®, resp. PONTI® o možnost stabilitní analýzy konstrukcí - nově i včetně možnosti analýzy vlivu výrobních nepřesností

Doporučené rozlišení grafiky:

min. 1280 x 1024

RIBTEC® - statika stavebních konstrukcí

Webové stránky dalších oborů produktů RIB v němčině v angličtině
© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 18.10.19