Řešení
Vyberte si!
Na této stránce jsou heslovitě uvedeny nejdůležitější oblasti činností ve stavebnictví. Nenajdete-li mezi nimi řešení pro Váš úkol, pak nás přímo kontaktujte. Připravíme pro Vás individuální nabídku řešení.

Cílený vývoj: v našem vývoji také využíváme zkušeností našich dlouholetých zákazníků. Osvědčená a spolehlivá řešení úkolů stavební praxe jsou tak k dispozici i Vám.

 ............pro statiky a projektanty

témata v češtině:

CAD na výkresy tvaru a výztuže
Statika pozemních staveb
MKP, pozemní stavby
Statika tunelů, stavebních jam, geotechnika
Statika mostů

............pro inženýry, geodety, projektanty inženýrských staveb 

následující témata vedou na naše německé stránky:

Geodetické vyměřování, zaměření
Zaměření budov
Skládky, zemní práce, kanalizace
Digitální model terénu kubatury
Projekce stavebních jam a tunelů
Projekce silnic, železnic, kanalizací, managemet infrastruktury

............pro ivestory a architekty

AVA., výběrové řízení, zadání, výkazy výměr, čerpání rozpočtu
Rozpočet, odhad nákladů
Kniha místností

Stavařský CAD, architektura, vizualizace, animace
Zjištění a zaměření stavu

............pro investory a správce budov

Komplexní řešení pro facility management

............pro stavební společnosti

AVA., výběrové řízení, zadání, výkazy výměr, čerpání rozpočtu
Nabídka, kalkulace, vícepráce,
Řízení tavební výroby, controlling
Subdodavatelé

Začátek [ Začátek ]
© RIB stavební software s.r.o.

> Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 05.06.20