Click and get it!

Tato stránka je určena především pro nové zájemce a zákazníky, resp. pro obecné seznámení s produktem RIBtec FUNDA. Pro zákazníky se staršími verzemi RIBtec FUNDA (18.0, 17.0, 16.0, 15.0, ...) jsou připraveny informace o změnách a možnostech aktualizace, resp. funkčních rozšíření zde.

RIBtec FUNDA

statické výpočty, navrhování a geotechnické posudky železobetonových základů

Železobetonové základové patky a pasy jsou velmi častým stavebním detailem, ať už se jedná o malou stavbu rodinného domu či velké logistické, výrobní nebo obchodní centrum. Jejich tvarové řešení, statický výpočet, návrh vhodného konstrukčního provedení a posouzení souvisejících mezních stavů železobetonu, podloží a celkové stability tak patří mezi běžné praktické úlohy každého projektanta-statika staveb.

Osvědčený software FUNDA na kompletní statické výpočty, navrhování a geotechnické posudky železobetonových základů se prezentuje v nové generaci moderních, uživatelských prostředí RIBtec (viz např. další produkty navrhování ŽB a předpjatých průřezů na MSÚ, MSP a MS únavy RTcdesign a ŽB sloupy pozemních staveb BEST). Průběžně inovované výpočetní jádro RIBtec FUNDA zohledňuje aktuální požadavky národních evropských norem z oblasti navrhování železobetonu Eurocode 2 a geotechnických posudků Eurocode 7. Volitelný funkční rozsah uspořádaný do 3 licenčních stupňů umožňuje pružně reagovat na konkrétní potřeby uživatele - od běžných základových pasů a obdélníkových patek, přes vnější kalichy nebo prefabrikované patky s vnitřním kalichem, až po polygonální tvary základu s obdélníkovým nebo kruhovým sloupem.

RIBtec FUNDA poskytuje následující řešení:

 • moderní design protokolu statických výpočtů, návrhů a posudků v novém technologickém standardu RTreport, tj. formátovaný text, tabulky a obrázky s podporou hierarchie, filtrování a exportem "1:1" do jiných textových a tabelárních procesorů

 • komfortní uživatelské prostředí s parametrickým zadáním tvarů a vlastností základu, okolní zeminy a zatížení,

 • všechny směrové složky bodového zatížení základu od sloupu/stěny včetně účinků z teorie II. řádu, plošná, liniová a bodová přitížení základové desky,

 • současné řešení stálé/dočasné a mimořádné návrhové situace (např. náraz vozidla) v jednom programovém běhu -> obálka max. nutné výztuže

 • rozšířený datový přenos zatížení ze sloupu RIBtec BEST s funkcí upozornění na možné změny v případě přepočtu sloupu,

 • návrh rozměrů základové desky z podmínky vyhovujícího napětí v základové spáře,

 • interaktivní optimalizace rozměrů obdélníkové základové desky s propočtem všech obsažených geotechnických posudků v reálném čase,

 • zohlednění výšky zásypu zeminou a zohlednění úrovně hladiny spodní vody,

 • automatizované a/nebo vlastní návrhové kombinace pro trvalou nebo mimořádnou návrhovou situaci,

 • automatické a vlastní návrhové řezy kolem sloupu a základovou deskou,

 • návrh a posouzení nutné výztuže základu na ohyb a posouvající sílu, popř. prostý beton u základových pasů,

 • grafické schéma průběhu nutné podélné výztuže desky na ortogonálních řezech,

 • návrh a posouzení nutné výztuže železobetonu základu na propíchnutí,

 • volitelně navýšení množství ohybové výztuže na propíchnutí včetně modifikace průběhů na řezech,

 • návrh vnějšího kalichu s drsným bedněním metodou rozšířené příhradové analogie dle autorů Schlaich/Schäfer,

 • návrh vnitřního kalichu s drsným bedněním metodou rozšířené příhradové analogie dle autorů Elighausen/Gerster,

 • kalichy s hladkým povrchem se navrhují příhradovou analogií dle Leonhardta,

 • návrhové normy ČSN EN 1992-1-1, obecná EN 1992-1 a dále národní přílohy pro D, A a GB. Rovněž starší DIN 1045 a DIN 1045-1.

 • geotechnické normy ČSN EN 1997-1, obecná EN 1997-1 a dále národní přílohy pro D a A a rovněž starší DIN 1054.

 • poloha nulové čáry rozevírané základové spáry, kontaktní napětí ve vrcholech základové desky,

 • průměrné kontaktní napětí v rozevírané základové spáře; porovnání s návrhovou odolností základové spáry,

 • výpočet a posudek globální stability základu na usmyknutí,

 • posouzení sklopení základu, grafické schéma oblasti jádra základu 1. a 2. a poloha rozhodující výslednice zatížení v ploše základu,

 • výkres vyztužení základu ze spočtených hodnot, export přes DXF/DWG do libovolného CAD.

FUNDA:prostředí s možností přepínání jazyků

FUNDA:nastavení a přehled geotechnických posudků

FUNDA:automatizované návrhové kombinace


FUNDA: posudek usmyknutí základu

FUNDA: generování výkresu vyztužení

FUNDA:návrh optimálních rozměrů obdélníkové desky

FUNDA expert = FUNDA + prefa + polygon

RIBtec BEST & FUNDA: přímý datový přenos zatížení

Příklady řešení, protokoly výpočtů a generované výkresy výztuže

 

obdélníková základová patka, protokol statického výpočtu a návrhů

obdélníková základová patka, automatický výkres vyztužení

základ s vnějším kalichem, protokol statického výpočtu a návrhů

základ s vnějším kalichem, automatický výkres vyztužení

základ s vnitřním kalichem, protokol statického výpočtu a návrhů

základ s vnitřním kalichem, automatický výkres vyztužení

kruhová základová patka, protokol statického výpočtu a návrhů

polygonální základová patka, protokol statického výpočtu a návrhů

Více informací k BEST!

Pro přenos zatížení do základů FUNDA ze sloupu BEST je k dispozici inteligentní datové propojení

s možností výběru přenosu zatížení po návrhových kombinacích, včetně složek přírůstku reakcí do základu od teorie II. řádu, a to jak v charakteristických (pro geotechniku), tak i návrhových (pro návrh ŽB základu) hodnotách.

Změna ve výpočtu sloupu se tak okamžitě projeví ve výpočtu navazující základové patky.

 Více informací k ŽB sloupům BEST

Volitelný funkční rozsah

Dodávaný funkční rozsah RIBtec FUNDA je licenčně volitelný - v prostředí programu se objevují a nabízejí jen ty funkce, ke kterým existuje licenční oprávnění.

 • FUNDA, základní funkční rozsah na řešení železobetonových základových pasů a obdélníkových patek.

 • FUNDA prefa, rozšíření základního funkčního rozsahu FUNDA o monolitické a prefabrikované základy s vnějším a vnitřním kalichem.

 • FUNDA polygon, rozšíření základního funkčního rozsahu FUNDA o základové patky s kruhovou nebo polygonální základovou deskou.

 • FUNDA expert, kompletní funkční balík obsahující FUNDA + FUNDA prefa + FUNDA polygon, tj. např. řešení základových patek současně s polygonální deskou a kalichem.

Přejděte na

 objednávka RIBtec FUNDA

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

 stažení instalačního balíčku

Další informace k produktu
Normy a jazyky
 

RIBtec FUNDA obsahuje již v základním funkčním rozsahu všechny následujících normy a jazyky:

 • ČSN EN 1992-1-1, obecná EN 1992-1 a dále národní přílohy pro D, A a GB. Rovněž starší DIN 1045 a DIN 1045-1.

 • ČSN EN 1997-1, obecná EN 1997-1 a dále národní přílohy pro D a A, rovněž DIN 4017 a pak obě starší DIN 1054.

 • čeština, angličtina, němčina

 Všechny uvedené normy jsou standardní součást již základního funkčního rozsahu RIBtec FUNDA.

Budoucí aktualizace, update, hotline, servisní smlouva
 

Zákazníci s platnou smlouvou o servisu softwaru RIBtec FUNDA již obdrželi jeho novou verzi bezplatně, viz rovněž zde.
Uzavření smlouvy o servisu software je dobrovolné. Obsahem  smlouvy o servisu software jsou bezplatné aktualizace, technická podpora typu hotline aj. Bez smlouvy o servisu software dodáváme nové verze za aktualizační poplatek, viz ceník.

Přenos zatížení ze sloupu
  RIBtec FUNDA umožňuje přímý datový přenos zatížení z nelineárních výpočtů sloupu RIBtec BEST, dále abacus HOST a abacus STUR.
Nápověda a uživatelská příručka
 

Prostředí RIBtec FUNDA automaticky zobrazuje u každého významného parametru zadání stručný komentář. K dispozici je dále uživatelská příručka v češtině popisující ovládání programu a typické aplikační příklady, viz Úvod do FUNDA a Novinky v RIBtec FUNDA.

Další podrobné informace k funkčnímu rozsahu viz Technický list FUNDA.


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20