Geotechnický software na statické výpočty, posouzení a návrhy hřebíkovaných svahů,
včetně návrhu výztuže stříkaného betonu

RIB uvádí na trh nový geotechnický software NAGELWAND na statické výpočty, posouzení a návrhy hřebíkovaných svahů. Teoretický základ pro vývoj tohoto praktického nástroje poskytuje metoda KEM (kinematic element method, podrobnosti viz zde) na numerickou analýzu geotechnických stabilitních problémů. Konkrétní požadavky na realizaci programové řešení tohoto typu úloh, s důrazem na prakticky použitelné výsledky a hospodárný návrh stříkané betonové skořepiny a optimalizaci hřebů, pak vyplynuly ze společných workshopů vývojářů RIB s praktikujícími experty v daném oboru. Další podstatné připomínky a požadavky na funkční rozsah byly zapracovány během pilotní fáze, tj. již při "ostré" aplikaci programu u spolupracujících zákazníků.

Metoda KEM se využívá pro zjištění kritického mechanismu možného kolapsu, a to v každé z řešených fází budování svahu. Volitelně se analyzuje kinematika vzájemného posuvu tuhých těles s uvažováním jednoho nebo dvou dílčích kolabujících těles. Zohlednit tak lze následující varianty geometrie terénu a stěny:

 • libovolný tvar povrchu terénu;
 • libovolný průběh vrstev zeminy a hladin vody;
 • různé sklony úseků stěny;
 • různé uspořádání hřebů co do rozteče, sklonu a délky.

Na povrch terénu a ve vrstvách zemin lze umísťovat bloková a spojitá zatížení a tato přiřazovat do různých skupin typů účinku, které se korespondujícím způsobem zohledňují v řešených návrhových situacích a souvisejících posudcích.

Pro výpočet namáhání hřebů a stěny lze zvolit různé lomové mechanismy a uvažovat je samostatně nebo kombinovaně. Nutné délky hřebů se optimalizují výpočtem přes všechny stavební stavy svahu. Tímto programovým řešením lze rychle a efektivně zvládnout množství inženýrských úloh souvisejících s návrhem hřebíkovaných svahů.

Standardní součástí funkčního rozsahu NAGELWAND je plně integrovaný návrh nutné výztuže stříkané betonové skořepiny stěny svahu, vnitřně řešený deskovým výpočtem na šikmý ohyb s posouvající silou, včetně možného propíchnutí v kotevních oblastech hřebů.

Konfigurovatelné a opakovatelné výstupy s technologií RTreport umožňují zpětnou kontrolu výsledků a export do běžných kancelářských formátů (Word, Excel, PDF, XPS, …).


RIBgeo NAGELWAND: moderní prostředí obsluhy

RIBgeo NAGELWAND: mechanismus kolapsu, KEM

RIBgeo NAGELWAND: posouzení GEO

RIBgeo NAGELWAND: schéma návrhů

RIBgeo NAGELWAND: návrh nutné výztuže stěny

Přejděte na:

 ocena a objednávka RIBgeo NAGELWAND

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence RIBgeo NAGELWAND

 stažení instalačního balíčku

Klíčové vlastnosti RIBgeo NAGELWAND

 • Nové, intuitivní, objektové prostředí obsluhy s technologií opakovatelných výstupů RTreport a nezávislým přepínáním jazyka prostředí a výstupů CZ, UK, DE.
 • Kompletní geotechnické posudky vnitřní a vnější stability pro každou stavební fázi a konečný stav dle EN 1997, včetně NA pro CZ, DE, AT a dále DIN 1054, EAU a EAB.
 • Aplikace metodiky KEM s variantními mechanismy možného kolapsu.
 • Návrh hřebů včetně jejich optimalizace.
 • Integrované návrhy betonové skořepiny stěny dle EN 1992-1-1 , včetně NA pro CZ, DE, AT, popř. dle DIN 1045 a DIN 1045-1.
 • Parametrické, polygonální průběhy vrstev zeminy a odstupňované hrany terénu.
 • Libovolné zadání hladiny vody v zemině a na straně výkopu.
 • Snadné zadání úseků stěn s lichoběžníkovým odstupňováním délek hřebů.
 • Automatické generování korespondujících fází výkopu.
 • Praxí požadované a kontrolovatelné výstupy s předefinovanými šablonami pro stručný, podrobný a detailní protokol.

Příklad tiskového protokolu statického výpočtu, posouzení a návrhů RIBgeo NAGELWAND

  stručný protokol s praktickými výsledky

  velmi podrobný protokol včetně všech dílčích výstupů po stavebních fázích

Další informace k RIBgeo NAGELWAND

  technický list RIBgeo NAGELWAND (0.5 MB)


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 17.01.20