v tomto jarním newsletteru Vás informujeme o aktuálním stavu, důležitých novinkách a plánovaném dalším vývoji našeho softwaru na statiku stavebních konstrukcí.

Distribuce DVD 2014-1.2cz

Přejít na download! Aktuální stav všech programových verzí 14.0 je od cca poloviny března ke stažení na našich webových stránkách. Nyní vychází tento již konsolidovaný stav na novém distribučním DVD s označením RIBTEC 2014-1.2cz, které jako výroční dodávku v rámci Smlouvy o servisu software zasíláme všem našim servisním zákazníkům v průběhu následujícího týdne. Informace o změnách v jednotlivých produktech naleznete souhrnně v tomto dokumentu. Pokud jste tak doposud neučinili, je aktualizace Vašich autorizačních dat na verze 14.0 nutná; rovněž věnujte prosím pozornost důležitým poznámkám k instalaci.
Pokud nemáte uzavřenou s RIB Smlouvu o servisu software, aktualizaci na verzi 14.0 Vám dodáme formou updatu. Za tímto účelem si od nás vyžádejte cenovou nabídku aktualizace.

Download aktuálního stavu DVD

Jarní nabídka "2 v 1"

Komplexní požadavky eurokódů a zkušenosti s jejich praktickým užíváním ukazují, že hospodárných řešení lze efektivně dosáhnout pouze pomocí vyspělých výpočetních a návrhových technologií. Toto se projevuje např. u našich oblíbených "klasiků", programů BEST a FUNDA. Informujte se, jaké možnosti Vám poskytují jejich nová uživatelská prostředí a funkcionality, nyní v nabídce do 30.4.2014.
Nabídka BEST & FUNDA

Na čem dále pracujeme…

Redesign spojitých nosníků RIBtec BALKEN
Zahájili jsme práce na redesignu v pořadí dalšího produktu z oblasti statiky konstrukčních dílců. ŽB spojité nosníky BALKEN navíc kromě nové generace uživatelského prostředí rozšíříme o elastické uložení (pas) a dále pak o alternativu změny materiálu nosníku na konstrukční ocel nebo dřevo.

Koncept inovace posudků konstrukčních detailů dřevěných konstrukcí
Koncepčně připravujeme inovaci prostředí posudků konstrukčních detailů dřevěných konstrukcí obsažených v balíku RTholzbau tak, aby tyto byly k dispozici pro přímé a obecnější použití. Současně s tímto krokem se otevře cesta k jejich jazykové lokalizaci (momentálně jen němčina).

Metoda konečných prvků RIBfem
U systému konečných prvků pro pozemní stavby TRIMAS® rozšiřujeme návrhové algoritmy předpjatých plošných dílců a pracujeme na dalším zdokonalení modální a seizmické analýzy. Vedle již obsažených posudků ocelových prutových průřezů nabídneme totéž pro dřevěné průřezy.
U mostních staveb PONTI® vyvíjíme nové grafické prostředí na zadávání a úpravy masivních mostních průřezů (výměna QUER3).
Připravované grafické zadávání stávající plošné výztuže se uplatní jak v sanačních přepočtech stávajících objektů, tak i ve výpočtech skutečných průhybů desek s trhlinami.
Paralelně s uvedenými body intenzivně pracujeme na zcela novém grafickém prostředí našich systémů RIBfem.


Připravovaná novinka RIBgeo, hřebíkované svahy
Po konsolidaci teoretických podkladů na téma výpočtů tlaku zeminy metodikou dle Culmana, přistupuje náš vývoj k realizaci nového geotechnického programu na výpočty a navrhování hřebíkovaných svahů.


Připravované novinky RIBcad
U betonářského CADu ZEICON® jsme interně dokončili rozšíření o interaktivní úpravy formátu projektových výkazů prutové výztuže a betonářských sítí. Pomocí této nové funkcionality bude možné individuálně konfigurovat vlastní výkazy. Kontinuálně pracujeme na aktuálním stavu a zlepšování rozhraní importu dat DWG.

 

Aktualizace evropských norem a automatické aktualizace, servis RIB
Praktické používání, zpřesňování výkladů a změny evropských norem vyžadují průběžnou aktualizaci a sledování vývoje u všech našich programů stavební statiky RIBTEC®, které v rámci pravidelného servisu a údržby soustavně zdokonalujeme.
Z těchto důvodů, se stoupající oblibou a potřebami našich zákazníků a s ohledem na moderní trendy, testujeme technické možnosti onlinových automatických aktualizací našeho softwaru přímo v počítačových systémech zákazníků.
Pokud tedy k Vámi používaným programům RIBTEC® doposud nemáte uzavřenou Smlouvu o servisu software, pak Vám doporučujeme toto uvážit. Konečně obsahem servisní smlouvy nejsou pouze bezplatné aktualizace programů typu update a upgrade, ale i odborná technická podpora a hotline!

Informace ke Smlouvě o servisu software!

© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20