Statika konstrukčních dílců a detailů RIBtec

Po zásadním redesignu uživatelských prostředí RIBtec RTcdesign (navrhování ŽB průřezů), FUNDA (ŽB základové patky, pasy a kalichy) a BEST (ŽB sloupy s teorií II. řádu) se již brzy bude ve stejné, nové technologii prezentovat další produkt podskupiny RIBtec, program na statiku spojitých železobetonových nosníků BALKEN 15.0. Nabídka konstrukčních materiálů, návrhů a posouzení nosníků bude v dalším kroku rozšířena o ocel a dřevo a přibude volitelná funkcionalita řešení nosníku na pružném podloží. Těšíme se, že BALKEN, jako společný nástupce starších programů RIBtec BALKEN a abacus STAB nalezne široké uplatnění ve stavební praxi.

Jako další v pořadí inovací bude následovat re-launch předpjatého prefabrikovaného nosníku, tedy společný redesign programů RIBtec  RTfermo a abacus FETT a dále pak balíku programů RTool.

 

Re-design spojitého nosníku BALKEN

Grafiké prostředí zadání mostních průřezů

Posudky plošných předpjatých systémů

Automatické aktualizace RIBTEC®

Geotechnika a zakládaní staveb RIBgeo

V oblasti geotechniky RIBgeo připravujeme novou aplikaci na statické výpočty a posouzení hřebíkovaných svahů.

CAD na výkresy tvaru a výztuže RIBcad

Pracujeme na rozšíření možností úprav parametrických maker ZAC v RIBcad ZEICON®, na výměně nástroje ZACviewer a na průběžném zapracování připomínek, požadavků a návrhů k programovým vylepšením od našich uživatelů.

 

Metoda konečných prvků pro pozemní a mostní stavby RIBfem

Mostařský software RIBfem PONTI® bude od verze 15.0 vybaven novým prostředím na grafické zadávání a úpravy masivních mostních průřezů. V dalším kroku bude podporováno grafické zadání stávající výztuže rozmístěné v ploše průřezu, např. pro účely přepočtů zatížitelnosti, nebo pro účely výpočtů skutečných deformací se zohledněním vzniku trhlin.

Možnosti výpočetních modelů plošných konstrukcí v RIBfem TRIMAS® s předpětím se soudržností významně rozšiřujeme o jejich plnohodnotné posudky na mezních stavech únosnosti, použitelnosti a únavy.

Velkou část našeho vývojového týmu zaměstnává velmi významný projekt – postupné, avšak kompletní přepracování uživatelského prostředí RIBfem TRIMAS®. Na pozadí současných oborových a technologických výzev vzniká výkonný, perspektivní systém BIM. V prvním kroku se soustředíme na aplikační případ desky 2D, kde je našim cílem nabídnout Vám toto nové řešení již v průběhu roku 2015.

Všeobecně, automatické aktualizace RIBTEC®

Všech statických programů RIBTEC® se, kromě výše uvedeného, týká jejich pravidelné udržování na aktuálním stavu v souladu s průběžnými změnami evropských norem.

Služba downloadu na našich webových stránkách je hojně a s oblibou využívána. Toto nás motivovalo k zavedení nového softwarového nástroje na automatizované aktualizace instalací našich programů. Nové aktualizační prostředí, k dispozici od verzí 15.0, je individuálně konfigurovatelné, poskytuje aktuální informace k produktům, koordinuje stahování a instalaci aktualizovaných verzí, čímž šetří Váš čas a kapacity.

© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20