Click and order!

Tato stránka je určena především pro nové zájemce a zákazníky, resp. pro obecné seznámení s produktem RTec kompakt – RTool. Pro stávající zákazníky se staršími verzemi RTec kompakt – RTool (18.0 a nižší) jsou připraveny informace o změnách a možnostech aktualizace zde.

Rychlý statický výpočet, návrh a posouzení – okamžité výsledky a hotový protokol

Klíčovým faktorem ekonomické úspěšnosti projektanta-statika je spolehlivost a rychlost řešení každodenních úkolů. Používaný statický software proto musí poskytovat komfort obsluhy s rychlým a jednoznačným zadáním řešeného prvku a okamžité, jasné výsledky. Sofistikovaná softwarová prostředí, často s přemírou obecnosti, mohou u rutinních úloh neúměrně navyšovat pracnost a odvádějí pozornost od vlastního řešení.

Cílem základního softwarového balíku RTec kompakt – RTool je poskytnout praktickým projektantům a statikům

 • jednoduchý nástroj na operativní řešení každodenních úloh z oblasti stavební statiky
 • dřevěných, betonových a ocelových prvkůa konstrukčních detailů  a zdiva,
 • vše při jedinečném poměru cena/výkon.

Celkově RTec kompakt – RTool obsahuje ucelený soubor evropských norem Eurocode 2 pro železobeton, Eurocode 5 pro dřevěné konstrukce včetně souvisejících norem pro sníh, vítr a požární odolnost a Eurocode 3 pro konstrukční ocel.


RTec kompakt - RTool: krovy aj. dřevěné prvky

 


RTec kompakt - RTool: prvkyz konstrukční ocele

 


RTec kompakt - RTool: ŽB prvky a konstrukční detaily

 

RTec kompakt - RTool: zatížení sněhem a větrem

Přejděte na:

 objednávka licence RTec kompakt - RTool

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

 stažení instalačního balíčku

Obsažené statické výpočty, návrhy a posouzení v RTec kompakt – RTool

Dřevo

 • návrhové a požární normy řady ČSN EN 1995-1, dále obecné EN, DIN EN, ÖNorm EN, BS EN,

 • korespondující národní zatěžovací normy řady EN 1990,

 • automatika zatížení sněhem EN 1991-1-3,

 • automatika zatížení větrem EN 1991-1-4,

 • včetně sněhových a větrných oblastí a map (i ČR, SK),

 • běžná a požární návrhová situace,

 • hambalkový krov, bezhambalkový krov, stojatá stolice, včetně kompletního konstrukčního návrhu těchto 3 typů střešní vazby, s integrací návrhů a detailních výkresů spojů hřebene, kotvení a spojů trámů, vč. exportu krovu do DXF,

 • vzpěr jednopodlažního dřevěného sloupu s obdélníkovým nebo kruhovým průřezem, resp. se složeným/lepeným průřezem,

 • spojitý dřevěný nosník,

 • nárožní krokev,

 • návrh rohového spoje,

 • vaznice, sdružená vaznice.

Konstrukční ocel

 • normy ČSN EN 1993-1-1, dále obecné EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN a starší DIN 18800,

 • vzpěr jednopodlažního ocelového sloupu při šikmém ohybu s klopením,

 • spojitý ocelový nosník s konstantním profilem,

 • výpočet a posouzení napětí v profilu pro všechny složky vnitřních účinků (6) + deplanační moment,

 • definice průřezu řešeného ocelového prvku výběrem z integrované databanky standardních ocelových profilů.

Železobeton

 • normy ČSN EN 1992-1-1, dále obecné EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN a dále starší DIN 1045-1, DIN 1045, korespondující národní zatěžovací normy řady EN 1990,

 • základový pas s vyloučením tahových pružin,

 • propíchnutí stropní nebo základové desky, včetně návrhu vyztužení pro třmínkové lišty HALFEN-DEHA HDB, JORDAHL JDA nebo Schöck BOLE,

 • konzola,

 • ozub nosníku,

 • prostup nosníkem včetně návrhů výztuže,

 • návrh a posouzení výztuže na rovinný ohyb deskového nebo obdélníkového průřezu nebo průřezu T včetně exportu výkresu výztuže,

 • návrh na únavu a přetvoření deskového a obdélníkového průřezu a průřezu T,

 • nekovová výztuž výrobců Schoeck a Halfen u návrhu, únavy a přetvoření ŽB průřezu.

 

Zdivo

 • posudek zdiva dle jednodušené metodiky DIN 1053-100 a DIN EN 1996-3/NA, nebo dle starší DIN 1053-1, část 6.

Další informace k RTec kompakt – RTool

Technický list RTec kompakt RTool (1 MB)
Nová metodika návrhu a posouzení příčných prostupů dle Heft 459 ve verzi 14.0 (1 MB)

Příklady protokolů statických výpočtů a posudků v RTec kompakt – RTool

Protokol statického výpočtu a posouzení stojaté stolice vč. požární odolnosti 30 min. (< 200 kB)
Protokol statického výpočtu ocelového nosníku IPE-360 na vzpěr s klopením (< 200 kB)
Protokol návrhu železobetonu průřezu T (< 200 kB)

© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20