Opěrné gabionové stěny

Gabiony se jako funkční a estetické opěrné konstrukce svahů u pozemních a inženýrských staveb, při krajinotvorbě, u ekologických projektů a dokonce i jako netradiční designové fasádní prvky a oplocení těší stále větší oblibě. Software RIBgeo RTgabion je synonymem pro snadné a efektivní výpočty, návrhy a posouzení gabionových opěrných stěn s libovolným tvarem geometrie. Propracované jsou zejména grafické konstrukční funkce velmi často poměrně složitého tvaru gabionového tělesa. Rychlé zapracování do uživatelského prostředí a snadnou obsluhu podporují jeho např. následujícími významnými vlastnostmi:

  • podpora nových evropských norem Eurocode 7
  • intuitivní, komfortní a profesní uživatelské prostředí se standardy Windows
  • kompletní grafické zadání s okamžitou kontrolou změn typu WYSIWIG
  • komplexní řešení gabionové opěrné stěny se všemi souvisejícími posudky
  • databáze materiálů zemin s možností vlastních definicí
  • rychlý, opakovatelný statický výpočet a návrhy libovolných stěnových systémů s vlastní definicí zatížení a hladin vody
  • kompletní, volitelně konfigurovatelný protokol výpočtu, návrhů a posudků, obsahájící grafická schémata, průběhy a tabelární výsledky, s možností přímého exportu do aplikací typu office

Libovolné uspořádání gabionových košů

Oboustranně volně stojící gabiony

Konstrukce polygonu gabionu s importem DXF

Přejděte na

 cena a objednávka RIBgeo RTgabion online

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

 Stažení a instalaci demoverze

Další informace k produktu

RTgabion obsahuje veškeré související posudky vnitřní a vnější (globální) bezpečnosti dle aktuálních norem řady Eurocode 7, dále rozšířených o "Předpis pro opěrné konstrukce z betonových prvků, vrstvených bloků a gabionů" vydaný německým výzkumným ústavem pro silniční a dopravní stavby. Ve funkčním rozsahu jsou obsaženy všechny následující normy:

  • ČSN EN 1997-1, obecná EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM EN 1997-1 a aktuální DIN 1054

Všude tam, kde u jednotlivých národních příloh nejsou definovány jednoznačné postupy nebo jednoduše chybí hodnoty příslušných součinitelů (což částečně odpovídá momentálnímu stavu zavádění evropských geotechnických norem v ČR), se využívají ustanovení geotechnické normy DIN 1054, která je německým výkladem a rozšířením k evropský normám EC7. Tento postup je tedy plně v souladu s aktuálními normami a poskytuje uživateli nevíc nezbytnou oporu v těch případech, kdy mu jednoduše chybí národní normativní nebo projekční podklady. Přednastavené hodnoty součinitelů lze rovněž dle potřeby uživatelsky měnit.

Jako podstatná změna u geotechnických posudků oproti starším normám se  např. nyní dle EC7 posuzuje statická rovnováha a klopení (stav EQU) všech možných geometrii stěny.

RTgabion se již mnohokrát osvědčil v každodenní inženýrské praxi. Vyznačuje se spolehlivými, srozumitelnými a kontrolovatelnými výsledky a výstupy. Jeho všetranné využití podporují grafické zadání jednotlivých gabionových košů, průběhu horní hrany terénu a polygonálních vrstev zeminy s možností různých úrovní hladiny vody před a za stěnou.

 Technický list RTgabion (600 KB)

 Příklad protokolu výpočtu (100 KB)

 Stažení a instalace demoverze

 Více k novým normám EN 1997-1


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20