RIBTEC®

RIBfem TRIMAS® a PONTI® 64 BIT
[ Přehled RIBTEC® | Novinky ]

 

 

Rozšíření všech funkčních komponent TRIMAS® a PONTI® na 64-bitovou verzi

Software na statické výpočty FEM a navrhování prostorových stavebních konstrukcí  TRIMAS® byl, včetně všech funkčních a licenčních komponent a navazujícího mostařského balíku PONTI® , standardně nabízí 64-bitové programové verze pro  64-bitové operační systémy Windows™ VISTA 7, 8 a 8.1. 32-bitové verze totiž u velkých výpočetních modelů s velkým počtem stupňů volnosti a velkou šířkou pásu matice tuhosti narážejí na omezení dané právě 32-bitovým operačním systémem a jeho maximálním adresovatelným paměťovým prostorem 2 GB. Naproti tomu jakékoliv omezení adresovatelného prostoru u 64-bitových systému z praktického hlediska téměř neexistuje a velikost modelu je tak teoreticky neomezená. Jediným limitujícím faktorem jsou pak již jen doba výpočtu a přehlednost velkých modelů. U výpočetních modelů mostů se problemetika velikosti úlohy přesouvá obvykle z velikosti matice tuhosti systému na vysoký počet jednotlivých zatěžovacích stavů a jejich kombinace do požadovaných návrhových stavů. I pro tyto případy přináší 64-bitová verze  PONTI® řešení.

Předpoklady pro využívání 64-bitových verzí

  • počítač nebo virtuální stroj s 64-bitovým operačním systémem Windows™ VISTA 7, 8 nebo 8.1
  • instalační balíček RIBfem pro 64-bitové systémy
Důležitá upozornění:
  • Nelze očekávat, že výpočty na 64-bitových operačních systémech budou rychlejší než na shodném hardwaru s 32-bitovým operačním systémem. Příčinou je dvojnásobná délka adresy 64-bitových systémů.
  • U tzv. virtuálních strojů je nutné konfigurovat dostatečné systémové prostředky a kapacitu pro 64-bitovou aplikaci.
  • Výpočetní modely pro 64-bitový výpočet lze připravovat s běžnou 32-bitovou verzí RIBfem TRIMAS®, resp. PONTI®.
  • Kombinace, grafické vyhodnocování, navrhování a výstupy výpočtů 64-bit musí vždy probíhat v 64-bitových aplikacích RIBfem TRIMAS®, resp. PONTI®.
 Cena/objednávka produktu TRIMAS®
 Cena/objednávka produktu PONTI®
Začátek [ Začátek ]
© RIB stavební software s.r.o.

> Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20