RIBTEC®
Statika stavebních konstrukcí

PINwalls
[ Přehled RIBTEC® | Novinky ]

Podchycení základů opěrným tělesem

Plnohodnotné grafické prostředí pro Windows® nového geotechnického systému PINwalls umožňuje interaktivní řešení libovolných problémů z oblasti posuzování podchycení základů opěrným tělesem. Nejrůznější typy opěrných těles, tvary povrchu terénu a vlastnosti zeminných vrstev je možné ukládat do interní databanky. Tvar tělesa a povrchu terénu lze velmi snadno změnou parametrů - kót - měnit. Pomocí polygonálního zadaní bodů lze vytvářet, resp. upravovat i zcela libovolné tvary opěrných těles a povrchů terénu.

Možné jsou např. následující aplikace:

podchycení základů s kotvení i bez,
spojitý a stupňovitý průběh profilu opěrního tělesa,
opěrné těleso se zlomy v průběhu střednicové osy,
libovolý polygonální tvar opěrného tělesa.

Program principiálně řeší opěrné těleso jako tížnou zeď. Posudky ve stavebních stavech probíhají jako u klasické stěny stavební jámy. Ze zvláštnosti geometrie opěrného tělesa však vyplývá na rozdíl od kolmých stěn náročnější výpočet statického systému a tlaků zeminy.

Velmi efektivně lze vést následující posudky:

tlak zeminy s redistribucí,
posudek stability podloží a sedání,
stabilitá terénu a svahů,
posudek sklopení, usmyknutí a přípustných napětí v základové spáře,
posudek a výpočet ohybové a smykové výztuže železobetonového tělesa, resp. posouzení tělesa z prostého betonu 

Zatížení na povrch terénu nebo opěrné těleso mohou být vybírána z databanky a pomocí myši graficky umísťována. Jako u všech ostatních funkcí je i zde velmi pohodlný objektově orientovaný a kontextově senzitivní způsob práce.

Po výpočtu je automaticky sestaven úplný protokol zadání a výsledků jednotlivých posudků ve všech uvažovaných stavebních stádiích, a to včetně konečné informace “vyhovuje/nevyhovuje”. Veškeré údaje jsou doplněny přehlednými okótovanými obrázky a průběhy relevantních veličin.
PINwalls integruje v komfortním grafickém prostředí Windows® výkonné geotechnické posudkové programy s technologií výpočtu MKP v systému TRIMAS®.

Aplikace je k dispozici v češtině (grafické prostředí, výstupy) a doplňuje ji podrobná nápověda online (v němčině). Veškeré výstupy, sestavy  agrafiky lze dále zpracovávát běžnými prostředky Windows®.

Technický list ve formátu PDF (680 KB)

Přejděte na

 cena a objednávka RIBgeo PINwalls online

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

 Stažení a instalaci demoverze
 

Začátek [ Začátek ]
© RIB stavební software s.r.o.

> Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 24.05.19