RIBTEC®
Statika stavebních konstrukcí

RIBgeo
[ Přehled RIBTEC® | Novinky ]

Nová verze 11.0 geotechnických návrhových a posudkových programů RIBgeo

U skupiny produktů RIBgeo se jedná plošně zejména o následující funkční rozšíření

  • geotechnické posudky pro mezní stavy GEO3 dle
    ČSN EN 1997-1
    , obecné EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM B 1997-1-1 se zohledněním tříd následků škod a DIN 1054 s aktuálními změnami.
  • modifikovaný posudek středního napětí v základové spáře dle norem řady EN 1997 jako součást vnější stability: porovnání dovolených a skotečných hodnot napětí v základové spáře na GEO2.
  • v relevantních případech rozšíření návrhových nástrojů železobetonu na EQU, popř. dále relevantní návrhy a posouzení na mezních stavech únosnosti (MSÚ) a použitelnosti (MSP), tj. nutná ohybová, smyková výztuž, minimální výztuž, široké trhliny, stabilní trhliny, šířka trhliny dle norem na navrhování železobetonu: ČSN EN 1992-1-1, obecná EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1, ÖNORM B 1992-1-1, BS EN 1992-1-1, nadále jsou podporovány i starší normy DIN 1045:1988 a DIN 1045-1:2008.
  • související úpravy a rozšíření grafického prostředí a výstupů.

Všude tam, kde u jednotlivých národních příloh nejsou definovány jednoznačné postupy nebo jednoduše chybí hodnoty příslušných součinitelů (což částečně odpovídá momentálnímu stavu zavádění evropských geotechnických norem v ČR), se využívají ustanovení geotechnické normy DIN 1054, která je německým výkladem a rozšířením k evropský normám EC7. Tento postup je tedy plně v souladu s aktuálními normami a poskytuje uživateli nevíc nezbytnou oporu v těch případech, kdy mu jednoduše chybí národní normativní nebo projekční podklady. Přednastavené hodnoty součinitelů lze rovněž dle potřeby uživatelsky měnit.

Zákaznící s příslušnou servisní smlouvou obdrželi nové verze RIBgeo 11.0 bezplatně.

Zákazníky bez servisní smlouvy mohou získat aktuální verze RIBgeo 11.0 na základě jejich čísla platné licenční verze a korespondujícícho aktualizačního poplatku.

V tomto případě si vyžádejte cenovou nabídku aktualizace.

Jednotlivé produkty RIBgeo

 LIMES® - opěrné stěny

 RTwalls - stavební jámy

 RTgabion - gabiony

 PINwalls - podchycení základů

 GLEITK - stabilita svahů a hrází

 PFAHL - soustava pilot

 DURO & ROHR - protlačovaná a zasypávaná potrubí

Začátek [ Začátek ]
© RIB stavební software s.r.o.

> Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20