RIBTEC®
Statika stavebních konstrukcí

RTfrequenz - rozšíření pro TRIMAS® a PONTI®
[ Přehled RIBTEC® | Novinky ]
Frekvenční anylýza prostorových prutových, plošných a kombinovaných konstrukcí
jako rozšíření softwaru TRIMAS® rahmen/fem nebo PONTI®

Programový modul RTfrequenz rahmen/fem rozšiřuje základní systém FEM TRIMAS® rahmen/fem nebo PONTI® o frekvenční analýzu. Plně integrovaná grafická obsluha nabízí snadnou obsluhu a rychlé zapracování včetně následujících funkcí:

 • snadné vyšetření vlastních frekvencí a harmonických tvarů
 • možnost využití jak v pozemních stavbách, tak i ve stavbách mostů
 • efektivní řešení lineárního problému vlastních čísel i pro velké prutové, plošné nebo kombinované výpočetní modely
 • rozsah využití pro libovolné prostorové výpočetní modely
 • přímá vizualizace vlastních harmonických tvarů s možností jejich animace

Vedle vlastní tuhosti konstrukce ovlivňují její frekvenční chování prostorové rozložení její hmotnosti. Zohlednění vlastních a přídavných hmot probíhá velmi komfortně automatickou konverzí stálých statických zatížení ve směru vektoru zrychlení na odpovídající hmoty. Tímto způsobem lze jednoduše postihnout přesné rozmístění hmotností v konstrukci. Volitelně lze rovněž zohlednit stávající průběhy vnitřních účinků a jejich vliv na tuhost systému započtěním složek ze statických zatěžovacích stavů do tzv. geometrické matice tuhosti.

Výsledky frekvenční analýzy se ukládají do databanky pro každou vlastní frekvenci zvlášt jako samostatný zatěžovací stav. Dále se stanovuje rozložení hmot na systémové uzly a kinematicky ekvivalentní náhradní hmoty.

Programová komponenta RTfrequenz rahmen/fem obsahuje následující funkce:

 • sestavení matice hmotnosti pro následující typy prvků: prosté pruty, nosníkové pruty a skořepinové prvky
 • konverze statických zatížení zvolených zatěžovacích stavů na ekvivalentní bodové, liniové a plošné hmoty ve směru vektoru zrychlení
 • automatické zohlednění vlastní hmotnosti
 • volitelné zohlednění geometrické matice tuhostí převzetím vnitřních účinků ze zvolených statických zatěžovacích stavů
 • výpočet vlastních frekvencí a vlastních harmonických tvarů
 • výpočet kinematicky ekvivalentních hmot
 • dokumentace výsledků v textové a grafické formě
 • grafické zobrazení uzových hmot
 • grafické vyhodnocení a animace stanovených vlastních frekvencí a vlasních harmonických tvarů
Novinka: možnost rozšíření o metodu modální spektrální odezvy a seizmickou analýzu a návrh, viz novinka RTerdbeben

RTfrequenz rahmen/fem rozšiřuje základní řešič FEM TRIMAS® rahmen/fem nebo PONTI® o frekvenční analýzu. Plná graficky interaktivní podpora usnadňuje rychlé zapracování a nabízí následující výhody:

 • výpočet vlastních frekvencí a vlastních harmonických tvarů

 • stanovení kinematicky ekvivalentních hmot

 • přímá vizualizace, grafická animace a vyhodnocení zjištěných vlastních frekvencí a harmonických tvarů

 • spektrum využití jak pro pozemní, tak i mostní stavby

 Technický list RTfrequenz (PDF 458 kB)
 Technický list RTerdbeben (PDF 1 MB)
 Cena/objednávka produktu
Začátek [ Začátek ]
© RIB stavební software s.r.o.

> Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20