RIBTEC®
Statika stavebních konstrukcí

RTwalls a RTwalls expert
[ Přehled RIBTEC® | Novinky ]

click to zoom in

Zahájena distribuce RTwalls a RTwalls expert

 

Uvolnili jsme distribuci zcela nově vyvinutého produktu RTwalls, který plně nahrazuje starší produkt QWALLS. RTwalls zcela pokrývá, resp. rozšiřuje dosavadní metody výpočtů a posudků stavebních jam ve QWALLS, obsahuje navíc řadu nových a praktických funkcí a podstatným způsobem rozšiřuje uživatelský komfort.

Obsaženy jsou např. následující rozšíření:

 • grafické uživatelské prostředí s konfigurovatelnými lištami ikon, strukturou objektů a pracovním oknem, funkcionalita undo/redo,

 • nové, alternativní schémata aktivního tlaku zeminy dle Culmanna na straně zeminy a odporu zeminy dle Gudehuse na straně výkopu pro šikmé a polygonální vrstvy zeminy,

 • vrstvy zeminy s polygonálním a skloněným průběhem,
 • nezávislý sled vrstev zeminy vlevo a vpravo od stěny,
 • výpočet vnitřních účinků a posuvů stěny programem FEM TRIMAS,
 • zohlednění smykových deformací při výpočtu vnitřních účinků, zohlednění ohybu a normálové síly a skutečných průběhů elastického uložení s jeho současnou adaptací,
 • import zadání QWALLS pro rychlý přechod z QWALLS na RTwalls,
 • přehledné zpracování schémat redistribuce tlaku zeminy, afinní schémata,
 • tlaky proudění i pro volné vodní hladiny,
 • předepsané vodní tlaky, tlaky zeminy a odpory zeminy, zohlednění více hladin vody.

Na straně vyhodnocení a zobrazení výsledků došlo k podstatným novinkám. Interaktivní, konfigurovatelný protokol výpočtu poskytuje uživatelům větší přehled a flexibilitu. Protokol výpočtu RTwalls obsahuje přehledný a kompletní dokument výsledků včetně geometrie stěny, vrstev  zeminy a příslušného zatížení pro každý stavební stav. I zde jsou obsaženy další novinky RTwalls:

 • integrace určení délky kotev a výpočtu smykových kružnic přímo do protokolu výpočtu,

 • náhled sestavy výsledků s grafickou interaktivní konfigurací jeho obsahu,

 • grafická selekce a zobrazení výsledků přímo v pracovním okně.

RTwalls obsahuje celou řadu dalších nových funkcí a je v češtině (uživatelské prostředí a výstupy).

Podobně jako u starší QWALLS se produkt RTwalls nabízí v základní verzi a ve verzi expert. Verze RTwalls nahrazuje starší produkt QWALLS light, resp. QWALLS kompakt, verze RTwalls_expert nahrazuje starší produkt QWALLS.

S novou programovou aplikací získáváte výkonný a moderní nástroj na řešení statiky stavebních jam.

Zákaznící s příslušnou servisní smlouvou QWALLS, resp. RTwalls již novou verzi bezplatně obdrželi.

 Technický list RTwalls ( 946 KB) - podrobný popis technických vlastností RTwalls a RTwalls expert, 4 barevné strany A4 včetně obrázků
Začátek [ Začátek ]
© RIB stavební software s.r.o.

> Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 24.05.19