Pay Per Project – služba PPP
  nové rozšiřující podmínky v projektovém pronájmu statického softwaru RIBTEC®
Dodáváme produkty RIBTEC® ve verzi 19.0 aktualizace licence = autotizačních dat je nutná !!!
  okamžitě ke stažení přes službu AutoUpdate nebo z FTP download
Datové rozhraní BIM ve standardu IFC NOVINKA
  funkční rozšíření RIBcad ZEICON® IFC
Newsletter RIBTEC® Diagram vykrytí tahových sil
  optimální podpora při návrhu předpětí a dodatečné výztuže v programu RIBtec FERMO
Newsletter RIBTEC® Modelování ozubů a konzol v programech RIBtec FERMO, BALKEN
  správné způsoby modelování ozubů a konzol v programech RIBtec FERMO, BALKEN
Dodáváme nové RIBtec FERMONOVINKA
  nová generace softwaru na statiku prefabrikovaných nosníků, deskových panelů a filigránů pozemních staveb a mostních trámů
RIBgeo ROHR a DURO – ve verzích 18.0
hloubená a / nebo bezvýkopová potrubí – ztekucená, samozhutnitelná zemina zásypu (ZDSV) dle aktualizované DWA-A127:2016
Newsletter RIBTEC® Přenos zatížení
  novinka ve statice konstrukčních prvků RIBtec FERMO, BALKEN, BEST, FUNDA
Newsletter RIBTEC® BEST osové krytí skládané výztuže v návrhu na požární odolnost
  novinka a důležité funkční rozšíření
Newsletter RIBTEC® BALKEN BEWE – funkční rozšíření BALKEN beton
  uspořádání spočtené nutné ohybové a smykové výztuže, generování a export DWG/DXF výkresu výztuže
Hřebíkované svahy RIBgeo NAGELWAND NOVINKA
geotechnické výpočty, posouzení a návrhy hřebíkovaných svahů, včetně návrhu výztuže stříkaného betonu
Spojité nosníky pozemních staveb RIBtec BALKEN NOVINKY ve verzi 17.0: definice uspořádní výztuže a výkres výztuže
nová generace statického softwaru na řešení nosníků pozemních staveb: BETON, OCEL, DŘEVO
Newsletter RIBTEC® RTreport - filtry tabulek
filtrování protokolů výsledků ze statických programů FUNDA, BEST a BALKEN v textovém procesoru RTreport
Štíhlé sloupy pozemních staveb, nový produkt RIBtec BEST ocel

samostatně funkční nebo jako volitelné rozšíření k původnímu programu BEST beton

Nové plavební propusti na řece Mosela v Trieru a Zeltingenu, SRN

příspěvek do časopis: Beton TKS 05/2015, příklad použití RIBfem TRIMAS při návrhu a posouzení ŽB konstrukcí na MS použitelnosti a únavy

Newsletter RIBTEC® BEST, přepočet vnitřních sil na zatížení – pomůcka Excel
pomůcka pro výpočet zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu
Newsletter RIBTEC® Únosnost a návrh výztuže smykové spáry – skladba průřezu, varianty výztuže a zápočet výztuže
interpretace a zadání v programech RIBfem TRIMAS a RIBtec RTslab, RTcdesign, BALKEN a RTfermo
Newsletter RIBTEC® AutoUpdate – automatizované aktualizace – od verzí 15.0
změna v režimu dodávek a poskytování informací o vydání nových a aktualizovaných programových verzí update & upgrate
Vodonepropustné ŽB konstrukce RIBfem TRIMAS® – komplexní řešení pro nádrže, bíle vany, jímky, šachty aj.
navrhování na MS použitelnosti: šířk atrhlin, tlačená zóna, průhyby s trhlinami, ...
Newsletter 12-2014
  informujeme o aktuálním stavu, důležitých novinkách a plánovaném dalším vývoji našeho softwaru na statiku stavebních konstrukcí
Newsletter RIBTEC® RIBtec FUNDA a BEST – posouzení stability polohy
součinitelé bezpečnosti v kombinaci zatížení pro posouzení stability polohy
Newsletter RIBTEC® RIBfem TRIMAS® & PONTI®
informace k aktualizaci verze 14.0 – stav 10/2014
Newsletter RIBTEC® RIBtec BALKEN, RTfermo – návrh ŽB nosníků na kroucení
posouzení a návrh třmínků a podélné výztuže na účinky kroucení a interakci s posouvající silou
Newsletter RIBcad ZEICON® 14.0 – nový formát a konfigurace generování výkazů výztuže
nové možnosti formátování a definice výkazů prutové výztuže vkládaných jako textové bloky přímo do výkresu
Newsletter RIBTEC® RIBtec BALKEN, RTfermo a RTec kompakt – RTool
nová metodika návrhu a posouzení příčných prostupů dle Heft 459 od verze 14.0
RIBtec RTcdesign - bíle vany, jímky, nádrže, trhliny, vynucené přetvoření vlivem hydratace, ...
navrhování a posuzování ŽB a předpjatých průřezů na MSÚ, MSP a MS
Newsletter 04-2014
informujeme o aktuálním stavu, důležitých novinkách a plánovaném dalším vývoji našeho softwaru na statiku stavebních konstrukcí
RIBtec BEST 14.0
statika štíhlých ŽB sloupů s novým komfortem a funkcemi, přenos zatížení do základů FUNDA
Novinky v RIBtec FUNDA
další vývoj a funkční rozšíření nové programové verze
Nový distribuční stav - RIBTEC® verze 14.0
  aktuální programové verze RIBTEC® 14.0 uvolněny do distribuce
RIBgeo DURO a ROHR
protlačovaná a / nebo hloubená potrubí s aktuálními metodikami ATV
Praktická použitelnost metod navrhování železobetonových konstrukcí na účinky požáru ...
  v kontextu konstrukce budovy a důsledky vlivu teorie II. řádu u sloupů, odborný článek Beton TKS 05/2013 (PDF 0,5 MB)
Novinky RIBtec RTslab 13.0  nová a rozšířená programová verze
kompaktní řešení FEM železobetonových stropních, filigránových a základových desek
RIBtec RTec kompakt - RTool nová programová verze s evropskou ocelářskou normou ČSN EN 1993-1
jednoduchý nástroj na operativní řešení každodenních úloh z oblasti statiky stavebních konstrukcí
RIBtec FUNDA 13.0 komplexní řešení statiky železobetonových základů
  popis a zaváděcí nabídka nové verze softwaru na navrhování a posouzení ŽB základů včetně norem ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1997-1
RIBtec RTcdesign V12.2
nová verze softwaru na navrhování a posouzení ŽB a předpjatých průřezů na MSÚ, MSP a MS únavy
Prezentace RIBcad ZEICON®
přehled vlastností a fukcí konstrukčního a betonářského CADu nejen na výkresy tvaru a výztuže, formát PDF
Prezentace RIBcad ZEICON® - filigrány, polostropy
prezentace modulu CAD ZEICON® na automatizované rozmístění a výkazy filigránů/polostropů, formát PDF
RTerdbebenmodální spektrální analýza, seizmicita
včetně návrhů ŽB pro mimořádnou seizmickou situaci jako rozšíření pro TRIMAS® a PONTI®
Nová verze 11.0 geotechnických programů RIBgeo
LIMES®, RTwalls, RTgabion, PINwalls, GLEITK, PFAHL, ROHR - s geotechnickými normami ČSN EN 1997-1
TRIMAS® 10.0
nová funkční rozšíření systému FEM
Novinky RIBgeo
Novinky v geotechnickém softwaru RIBTEC®
TRIMAS® a PONTI® 64 bit
64-bitová verze pro řešení velkých výpočetních modelů FEM
RIBTEC®aktuell 12/2001
aktuality softwarových produktů RIBTEC® na statiku stavebních konstrukc (soubor PDF 1.5 MB)
BALKEN a BALKEN EXPERT 6.0
nový software na statické výpočty a navrhování železobetonových, popř. předpjatých spojitých nosníků
Prezentace TRIMAS® RTgzg - návrhy na MSP a MS únavy, včetně průhybů desek ve II.m.s.
prezentace nových, rozšiřujících návrhových a výpočetních funkcí TRIMAS®
Prezentace RIBgeo
prezentace geotechnického softwaru RIB
Prezentace RIBfem
prezentace produktů FEM TRIMAS® a PONTI® na statiku pozemních a mostních staveb
RTfrequenz
rozšíření TRIMAS® rahmen/fem nebo PONTI® o frekvenční anylýzu
PONTI® 9.4 / POMPRU 3.4
nová verze softwarového balíku na statiku mostů
Prezentace TRIMAS® RTnlmat rahmen
prezentace rozšiřujícího licenčního modulu TRIMAS® RTnlmat rahmen na materiálově nelineární výpočty
RTwalls
QWALLS nahrazuje zcela nový produkt RIB na statické výpočty a posuzování stavebních jam 
Prezentace RTstabil
rozšíření TRIMAS®, resp. PONTI® o možnost stabilitní analýzy konstrukcí - nově i včetně možnosti analýzy vlivu výrobních nepřesností
Novinky RIBgeo
nové německé geotechnické normy a příprava nových evropských norem, novinky produktů RIB v geotechnice a zakládání staveb
GLEITK
stabilita svahů a hrází, výpočet smykových kružnic podle Bishopa, grafické prostředí nyní i v češtině
PINWALLS
  podchycení základů opěrným tělesem, nyní k dispozici i v češtině
PFAHL
  výpočty a posudky soustavy prostorových pilot s novým grafickým prostředím
Začátek [ Začátek ]
© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 05.06.20