RIBTEC® RIBcad - CAD na výkresy tvaru a výztuže

[ Přehled RIBTEC® | Přehled RIBcad ]

Základní betonářský CAD - výkresy tvaru ZEICON® kompakt
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.10.511 

Základní verze konstrukčního betonářského CADu 2,5D s profesním, kontextovým prostředím pro Windows na kreslení výkresů tvaru obsahující následující základní objekty:

 • úsečky, kužnice, kruhové oblouky, polygony, pomocné čáry
 • spliny, přechodnice, volně tažené křivky, texty, textové bloky a textové proměnné
 • asociativní kótování
 • šrafování a výplně ploch
 • grafické objekty (rastrové obrázky) a objekty standardu OLE
 • atributy (podpora výkazů výměr) pro generování množství a ceny
 • definice ploch a popisy ploch
 • makra, organizace a správa fólií (hladin) výkresu a jejich svazků
 • import a export ve formátu DXF, DWG a ZAC
 • přímé zasílání výkresu emailem
 • stěny s otvory, výklenky a styky stěn, prostupy

Úpravy výkresu a konstruování podporují následující funkce:

 • technika konstrukčních rastrů
 • pravoúhlý a natočený konstrukční rastr
 • práce v různých měřítkových oblastech (oknech)
 • výkonné funkce úprav jako např. změnit v rámečku nebo oříznout
 • kontextová menu konstrukčních objektů
 • volně definovatelné a kombinovatelné styly objektů
 • uživatelská konfigurace panelů nástrojů a horkých kláves
 • neomezený počet kroků UNDO a REDO pro všechny funkce
 • výstup na plotr s náhledem
 • konstrukce bodů řezu
 • postorové, stínovaná zobrazení

 Cena/objednávka produktu

ZEICON® kompakt je výkonným základním CADem a poskytuje následující výhody:

 • snadno ovladatelné pracovní prostředí a rychlé zapracování
 • účinné funkce pro provádění změn
 • všestranné použití nezávisle na vlastním materiálu dokumentovaného objektu (např. beton, ocel, dřevo)
 • ergonomický způsob práce s individuální možností konfigurace prostředí
 • asociativita a jistota prováděných kroků na všech úrovních výkresu
 • jednoduchý a přímý výstup výkresu s funkcí náhledu WYSIWYG

Technický list
(1.6 MB)

Rozšíření ZEICON® kompakt o výkresy výztuže ZEICON® bewehren KOMPAKT
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.11.511 

Rozšíření základní verze konstrukčního betonářského CADu 2,5D ZEICON® kompakt s profesním, kontextovým prostředím pro Windows o kreslení výkresů výztuže obsahující následující základní objekty:

 • tvorba ohybů tyčové výztuže
 • rozmísťování tyčové výztuže v pohledech, projekcích a řezech
 • tvorba ohybů svařovaných sítí
 • rozmísťování ohýbaných svařovaných sítí v pohledech, projekcích a řezech
 • rozmísťování rovinných svařovaných sítí jednotlivě a po oblastech
 • automatické, asociativní popisy
 • nejrůznější způsoby zobrazení výztuže
 • inteligentní, konzistentní funkce úprav
 • katalog sítí a tyčové výztuže
 • soupisky svařovaných sítí a tyčové výztuže
 • načtení výztuže konstrukčních dílců prostřednictvím parametrických maker ze statických programů jako např. RTec, BEST, FUNDA, RTfermo

 Cena/objednávka produktu

ZEICON® kompakt bewehren je vhodným rozšířením základního CADu ZEICON® kompakt a poskytuje následující výhody:

 • snadná obsluha a rychlé zapracování
 • optimální podpora konstrukce výztuže a jejího rozmístění
 • při změnách ve výztuži se automaticky aktualizují její veškerá rozmístění a výkazy prutové výztuže a svařovaných sítí
 • individuální konfigurace prostředí pro práci s výkresem výztuže
 • vyšší kvalita výkresu při vysokém stupni vyztužení
 • variabilní použití díky individuálním nastavením a zobrazením pro jednotlivé pruty

Technický list
(1.6 MB)

Obecný betonářský CAD - výkresy tvaru včetně parametrických maker ZAC

ZEICON®
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.10.512 

Plná verze konstrukčního betonářského CADu 2,5D s profesním, kontextovým prostředím pro Windows na kreslení výkresů tvaru obsahující následující základní objekty – viz ZEICON® kompakt a dále navíc:

 • konstrukční dílce jako nosník, sloup, deska a stěna s otvory a s výklenky s automatickým průnikem
 • asociativní řezy (jen výkresy tvaru) konstrukčních dílců
 • obloukové stěny, výpočet těžiště plochy a momentů setrvačnosti
 • tvorba vlastních katalogů maker
 • info k výkresu pro podporu jeho elektronické archivace, externí reference
 • superpolygony, polygon z prvků, spline, přechodnice, viditelné a neviditelné úseky polygonů

Úpravy výkresu a konstruování podporují následující funkce – viz ZEICON® kompakt a dále navíc:

 • vyhledávání a nahrazení textu, rozšířené funkce textů (výpočty)

 • rozhraní na výkres bednění TIPOS
 • parametrická makra konstrukčních prvků a programování vlastních maker, tj. včetně dřívějšího samostatného funkčního rozšíření ZEICON® RTzac

Plná verze ZEICON® obsahuje navíc parametrická makra ZAC (nyní i v češtině!!!) následujících konstrukčních prvků:

 • výztuž stropu s detaily obdélníkového prostupu, horizontální a vertikální výztuž stropu, jakož i vyztužení horizontálními nebo vertikálními třmínky a plechy
 • konstrukce a vyztužení základových patek s detaily geometrie a výztuže krychlového fundamentu nebo kalichu, jakož i základové desky s odstupňovanou nebo neodstupňovanou výztuží. K dispozici jsou i další detaily vyztužení napojení sloupů a stěn, jakož i dveřních rámů
 • konstrukce a vyztužení železobetonové opěrné zdi
 • konstrukce a vyztužení sloupů s detaily geometrie a vyztužení sloupu, jakož i vidlicové hlavice nebo konzoly
 • vyztužení stěn s detaily horizontální a vertikální výztuže stěny, výztuže obdélníkového prostupu nebo napojení stěny a vyztužení pomocí třmínkových plechů, vertikálních prutů, úhlových třmínků a prutů
 • konstrukce haly s detaily sloupů a půdorysu stěn
 • geometrie a výztuž schodiště
 • konstrukce krovů

 Cena/objednávka produktu

ZEICON® je výkonným základním CADem a poskytuje následující výhody:

 • snadno ovladatelné pracovní prostředí a rychlé zapracování
 • účinné funkce pro provádění změn
 • všestranné použití nezávisle na vlastním materiálu dokumentovaného objektu (např. beton, ocel, dřevo)
 • ergonomický způsob práce s individuální možností konfigurace prostředí
 • asociativita a jistota prováděných kroků na všech úrovních výkresu
 • jednoduchý a přímý výstup výkresu s funkcí náhledu WYSIWYG
 • integrace výpočtu s výkresem s optimální podporou inženýrského způsobu práce v konstrukčních dílcích

Technický list
(1.6 MB)

Rozšíření ZEICON® o výkresy výztuže ZEICON® bewehren
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.11.512 

Rozšíření obecné verze konstrukčního betonářského CADu 2,5D ZEICON® s profesním, kontextovým prostředím pro Windows o kreslení výkresů výztuže obsahující následující základní objekty – viz ZEICON® kompakt bewehren a dále navíc:

 • volně ohýbaná výztuž, zaoblení výztuže, šroubovice

 • dílenské sestavy ohybových tvarů a střihů sítí
 • optimalizace odpadu betonářských sítí
 • načtení výsledku dimenzování z programu FEM TRIMAS® kompakt, TRIMAS® fem a RTslab s automatickou adaptací hodnot nutné výztuže As na již rozmístěnou prutovou výztuž a svařované sítě
 • detailní, realistické konstruování ohybových tvarů prutů a sítí se zobrazením 1:1, tj. včetně dřívějšího samostatného funkčního rozšíření ZEICON® kontur

 Cena/objednávka produktu

ZEICON® bewehren je vhodným rozšířením obecného CADu ZEICON® a poskytuje následující výhody:

 • snadná obsluha a rychlé zapracování
 • optimální podpora konstrukce výztuže a jejího rozmístění
 • při změnách ve výztuži se automaticky aktualizují její veškerá rozmístění, výkazy svařovaných sítí, prutové výztuže a ohybů
 • integrované řešení výpočtu a kreslení konstrukčních prvků optimálně podporuje inženýrský způsob práce
 • individuální konfigurace prostředí pro práci s výkresem výztuže
 • detailní, realistické konstruování ohybových tvarů prutů a sítí se zobrazením 1:1
 • variabilní použití díky individuálním nastavením a zobrazením pro jednotlivé pruty
 • podpora zobrazení výztuže ve smyslu normy

Technický list ZEICON
(1.6 MB)

Technický list ZEICON kontur
(400 kB)

Rozšíření ZEICON® bewehren o podporu stropních desek ELEMENTDECKEN
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.11.514 

Doplňkový licenční modul s profesní podporou kreslení stropních desek (filigránů) k betonářskému CADu ZEICON® bewehren na kreslení výkresů tvaru a výztuže s následujícími základními objekty a funkcemi:

 • generování rozmístění stropních panelů v libovolných polygonálních plochách
 • nastavitelné polohy uložení a spár, automatické popisy a kótování
 • individuální řízení procesu generování rozmístění pomocí externě definovatelných uživatelských parametrů
 • definice tzv. svazků a obsahů palet
 • individuální nastavení vzhledu výkresu, výrobních schémat, výztuže a výkazů výměr
 • automatické generování konstrukční výztuže se zohledněním šikmých hran a prostupů
 • zadání vestavěných prvků do půdorysu jako např. elektrických zásuvek, třmínkových lišt nebo vývodů vedení, ohranění, lemování, izolace, pohledových hran, koncových háků, krepování, vyztužení hran třmínky nebo ohýbanými sítěmi
 • plně automatizovaná tvorba soupisek s individuálními možnostmi nastavení rámečku, rozložení a obsahu výkresu
 • automatické vyztužení pomocí roštů, podélných prutů, příčných prutů a sítí
 • automatické okótování geometrie desky, prostupů a vestavěných prvků
 • plně automatické popisy pomocí textových proměnných
 • možnosti libovolných dalších úprav soupisek a výkresů rozmístění pomocí standardních funkcí ZEICON® bewehren, vkládání přídavné výztuže, komentářů, horní výztuže a poznámek ke zmonolitnění
 • zobrazení a úpravy soupisek na obrazovce
 • výstup soupisek jednotlivě ve formátu A4, jako výkres A0 nebo datovým přenosem přímo do výroby
 • úpravy svazků a palet, automatické výkresy obsahu palet
 • soupisky a výkazy, soupisky pro jednotlivé desky, protokol vyztužení, soupiska vestavěných prvků, výkaz tyčové výztuže, výkaz roštů, přehled střihů roštů a betonářských sítí
 • datový přenos na výrobní automaty ve všech běžných formátech (Filzmoser, BVBS, CADCAM, GTL,...)
 • datová rozhraní pro rozpočtovací programy

 Cena/objednávka produktu

Doplňkový licenční modul ELEMENTDECKEN poskytuje zejména následující výhody:

 • rozsáhlé možnosti uživatelských nastavení a konfigurace programu
 • kombinace automatického a ručního způsobu rozmístění stropních desek a jejich výztuže
 • individuální a výkonné výstupy soupisek a výkazů
 • přímá integrace s výrobním procesem prostřednictvím četných rozhraní na výrobní automaty (BVBS, Filzmoser, Unitechnik) nebo s rozpočtářským softwarem

Začátek [ Začátek ]

© RIB stavební software s.r.o.

> Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20