RIBTEC® RIBfem - pozemní stavby RIBfem - mosty

[ Přehled RIBTEC® ]

Základní verze prostorového systému FEM TRIMAS® kompakt

Obj. č: 11.10.440

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, GB, D

 Download

Prostorové prutové konstrukce TRIMAS® rahmen

Obj. č: 11.10.450

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, GB, D

 Download

Prostorový systém FEM pro plošné a prutové konstrukce TRIMAS® fem

Obj. č: 11.10.460

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, GB, D  Download
Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o posouzení ocelových prutových konstrukcí RTstahlbemessung

Obj. č: 11.11.553/555

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, GB, D  Download
Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o posouzení dřevěných prutových konstrukcí RTholzbemessung

Obj. č: 11.11.554/556

 Popis produktu    Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, GB, D  Download
Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o předpětí RTvorspannung

Obj. č: 11.11.452/462

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, GB, D

 Download

Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o etapovitost výstavby RTbauzustaende

Obj. č: 11.11.453/463

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, GB, D

 Download

Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o geometricky nelineární chování RTnlgeo

Obj. č: 11.11.454/464

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, GB, D  Download
Rozšíření TRIMAS® rahmen o výpočty II. mezního stavu
železobetonových a předpjatých  prostorových prutových konstrukcí
RTnlmat rahmen

Obj. č: 11.11.455

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, GB, D  Download
Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o stabilitní výpočty RTstabil

Obj. č: 11.11.458/468

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, GB, D  Download
Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o frekvenční analýzu RTfrequenz

Obj. č: 11.11.474/477

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, GB, D  Download
  Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o seizmickou analýzu a návrh s modální spektrální odezvou RTerdbeben

Obj. č: 11.11.542/541

  Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, GB, D  Download
Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o výpočty a navrhování
s
přažených prefabrikátů s monolitickou mostovkou
RTbetonverbund

Obj. č: 11.11.478/479

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D  Download
Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o výpočty a navrhování
spřažených ocelobetonových mostů
RTstahlverbund

Obj. č: 11.11.459/469

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D  Download
  Rozšíření RTstahlverbund rahmen/fem o spřažený ocelový nosník I
s monolitickou mostovkou a prefabrikovaným, ztraceným bedněním
RTstahlverbundFT

Obj. č: 11.11.472/475

  Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
  Rozšíření RTstahlverbund rahmen/fem o spřažený ocelový truhlíkový
nebo jednokomorový nosník s monolitickou mostovkou
RTstahlverbundKT

Obj. č: 11.11.473/476

  Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, GB, D  Download
Rozšíření TRIMAS® fem o vrstevnatý model podloží RTbodenmodell

Obj. č: 11.11.466

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, GB, D  Download
Rozšíření TRIMAS® rahmen a fem o navrhování ŽB prutových a plošných konstrukcí
na mezních stavech použitelnosti a únavy
RTgzg-h

Obj. č: 11.11.470

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
Rozšíření TRIMAS® rahmen a fem o navrhování mostních ŽB prutových a plošných konstrukcí na mezních stavech použitelnosti a únavy RTgzg-b

Obj. č: 11.11.471

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
Rozšíření TRIMAS® rahmen a fem o  výpočet kvazistálých deformací
prostorových
ŽB prutových konstrukcí porušených trhlinami.
RTgzg-ZII

Obj. č: 11.11.540

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
RIBfem - železobetonové, předpjaté a spřažené mosty
Základní FEM na statiku a navrhování železobetonových mostů,
prutový a plošný model, včetně TRIMAS
® fem a RTgzg-b
PONTI® kompakt

Obj. č: 11.10.490

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
FEM na statiku a navrhování monolitických mostů, prutový model (ČSN EN aj.),
včetně QUER3, TRIMAS® rahmen, RTvorspannung rahmen, RTbauzustaende rahmen, RTnlgeo rahmen a návrhů mj. dle ČSN EN aj.
PONTI®

Obj. č: 11.10.491

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
Rozšíření o navrhování pozemních a mostních plošných konstrukcí
na mezních stavech použitelnosti a únavy
PONTI® gzg

Obj. č: 11.11.494

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
FEM na statiku a navrhování monolitických mostů, prutový a plošný model (ČSN EN aj.),
včetně QUER3, TRIMAS® fem, RTvorspannung fem, RTbauzustaende fem, RTnlgeo fem,
RTgzghb a návrhů mj. dle ČSN EN aj.
PONTI® expert

Obj. č: 11.10.492

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
FEM na statiku a navrhování spřažených prefabrikátů s monolitickou mostovkou, prutový model,
včetně TRIMAS® rahmen, RTbauzustaende rahmen, RTvorspannung a RTbetonverbund rahmen
PONTI® betonverbund

Obj. č: 11.10.498

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D  Download
FEM na statiku a navrhování spřažených prefabrikátů s monolitickou mostovkou,
prutový
a plošný model, včetně TRIMAS® fem, RTbauzustaende fem, RTvorspannunga RTbetonverbund fem
PONTI® betonverbund EXPERT

Obj. č: 11.10.499

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D  Download
FEM na statiku a navrhování spřažených ocelobetonových mostů,
prutový model
, včetně TRIMAS® rahmen, RTbauzustaende rahmen a RTstahlverbund rahmen
PONTI® stahlverbund

Obj. č: 11.10.495

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D  Download
FEM na statiku a navrhování spřažených ocelobetonových mostů,
prutový a plošný model
, včetně TRIMAS® fem, RTbauzustaende fem a RTstahlverbund fem
PONTI® stahlverbund EXPERT

Obj. č: 11.10.496

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D  Download
Rozšíření PONTI®stahlverbund spřažený ocelový nosník I
s monolitickou mostovkou a prefabrikovaným, ztraceným bedněním
RTstahlverbundFT

Obj. č: 11.11.472/475

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D  Download
Rozšíření PONTI®stahlverbund o spřažený ocelový tuhlíkový
nebo jednokomorový nosník s monolitickou mostovkou
RTstahlverbundKT

Obj. č: 11.11.473/476

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D  Download
Rozšíření PONTI® a PONTI® expert
o statické p
řepočty mostů dle předpisu Nachrechnungsrichtlinie, BMVBS
RTnrr

Obj. č: 11.11.549/544

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D  Download
Posudky předpjatých průřezů dle ČSN 73 6207 POMPRU

Obj. č: 11.10.493

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ  Download

Začátek [ Začátek ]

© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 13.02.20