RIBTEC® RIBfem - pozemní stavby

RIBfem - mosty

[ Přehled RIBTEC® | Přehled RIBfem ]

Základní verze prostorového systému FEM TRIMAS® kompakt
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.10.440

Programový systém s grafickým interaktivním prostředím se standardy Windows na zadání, výpočet, vyhodnocení a posouzení prutových, deskových, stěnových a obecných skořepinových konstrukcí včetně konstrukcí smíšených. Základní verze je omezena na 2000 konečných prvků a maximálně 200 prutových prvků. Aplikace nabízí následující zadávací, výpočetní a návrhové možnosti:
 • technika uživatelských šablon projektů
 • technika filtru pro cílené zpracování typických konstrukcí, jako např. rošt, rovinný rám, stěna, atd.
 • datová rozhraní CAD: ZEICON®, 3D-DXF, DIAMO a rozhraní na data bodů resp. os, např. DA040
 • parametrizované standardní průřezy prutů pro všechny oblasti aplikací
 • databanka ocelových průřezů
 • databanka normativních materiálů betonu, dřeva, ocele a vybraných zemin jakož i možnost definice vlastních libovolných materiálů
 • zpracování konstrukcí ve 3D pomocí úseček, kružnic a oblouků, polygonů, splinů a přechodnic
 • zpracování geometrie konstrukce v libovolných konstrukčních rovinách
 • funkce odměřování, kóty a popisy
 • názvy položek a objektů zadání, popis objektů a volné texty
 • generátor sítě plošných a prutových konečných prvků
 • moderní trojúhelníkové a čtyřúhelníkové prvky pro desky, stěny a skořepiny podle Reissner-Mindlinovy teorie na realistické modelování nosných konstrukcí (včetně smykových deformací)
 • moderní prosté a nosníkové prutové prvky podle Timoshenkovy teorie na realistické modelování nosných konstrukcí (včetně smykových deformací)
 • kompletní knihovna konečných izoparametrických prvků s lineární a kvadratickou tvarovou funkcí
 • přesné geometrické modelování zakřivených prutů a skořepin
 • technika subsystémů (hladin) pro přehledné zadávání prostorových konstrukcí
 • prostorová vizualizace se stínováním
 • zohlednění ortotropního chování žebrových a hřibových stropů jakož i vlastní materiálové ortotropie
 • zpracování libovolných náběhových oblastí průřezu a spolupůsobících šířek nosníku
 • definice náběhů u desek, stěn a skořepin
 • excentrická napojení pro prutové a plošné konstrukční prvky
 • definice oblastí atributů (materiál, průřez a elastické uložení) nezávisle na konstrukčních prvcích
 • jednoduchá definice volných spar a hranových spar a kloubů prutu s / bez předepsané tuhosti
 • elastické uložení s možností výpadku v tahu nebo tlaku
 • definice bodových liniových a plošných zatížení nezávisle na konstrukčním prvku a s výkonnými kopírovacími a generačními funkcemi
 • excentrická nosníková zatížení
 • definice zatěžovacích ploch pro rychlé vytváření šachovnicových zatížení
 • volná definice zatěžovacích maker a výkonné generování pohyblivých zatížení
 • grafické vyhodnocení výsledků posuvů, reakcí, vnitřních účinků, napětí a návrhů
 • zobrazení výsledků formou průběhů přímo na řešené prutové konstrukci
 • vizualizace výsledků na řezu linií nebo prostorovým řezem
 • výstup diagramu a sestav po konstrukčních prvcích
 • vizualizace výsledků formou izolinií, izoploch jakož i vektorů
 • automatické a uživatelské definice kombinací zatěžovacích stavů
 • výkonný modul kombinací zatěžovacích stavů pro všechny typy výsledkových veličin s normativními a individuálními šablonami pro dané konstrukční prvky
 • návrhy železobetonu na MSÚ pro rovinný nebo šikmý ohyb s normálovou silou dle norem EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1, ÖNORM B 1992-1-1, EN BS 1992-1-1 pro nosníky, desky, stěny a skořepiny jakož i průvlaky nad a pod deskou
 • návrhy železobetonu na MSÚ pro posouvající sílu a kroucení dle norem EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1, ÖNORM B 1992-1-1, EN BS 1992-1-1 pro nosníky, desky, stěny a skořepiny jakož i průvlaky nad a pod deskou
 • návrhy železobetonu na MSÚ protlačením desky a základové desky včetně návrhu vyztužení pro třmínkové lišty HALFEN- DEHA HDB, JORDAHL JDA, Schöck BOLE, normy EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-1-1, ÖNORM B 1992-1-1, EN BS 1992-1-1 
 • velikost řešené úlohy omezena na 2000 konečných prvků a z toho maximálně 200 prutových prvků
 • včetně 32- a 64bitové programové verze

 Cena/objednávka produktu

Oblast aplikací zahrnuje i smíšené prostorové systémy ze dřeva, ocele a železobetonu. Ze systému TRIMAS® kompakt lze načíst výsledky návrhů do betonářského CAD ZEICON®. Již tato základní verze systému TRIMAS® kompakt je výkonným nástrojem FEM a nabízí následující výhody:
 • kompletní grafické zadání s okamžitou kontrolou všech změn

 • přehledné a výkonné pracovní prostředí pro rychlou práci a cílené návrhy

 • snadné statické výpočty a navrhování komplexních rovinných a prostorových stavebních konstrukcí

 • všestranné použití i na konstrukční prvky s libovolnými materiálovými vlastnostmi
 • integrace výpočetních, návrhových a kreslících nástrojů pro podporu inženýrského způsobu práce v konstrukčních celcích
 • základní funkční rozsah lze kdykoliv rozšířit o další zvolené licenční moduly

 Technický list
(1 MB)

Prostorové prutové konstrukce TRIMAS® rahmen
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.10.450

Programový systém s grafickým interaktivním prostředím se standardy Windows na zadání, výpočet, vyhodnocení a posouzení prutových konstrukcí. Velikost řešené úlohy bez omezení. Aplikace nabízí následující zadávací, výpočetní a návrhové možnosti:
 • technologie uživatelských šablon projektů

 • technologie filtru pro cílené zpracování typických konstrukcí, jako např. rošt, rovinný rám atd.
 • datová rozhraní CAD: ZEICON®, 3D-DXF, DIAMO a rozhraní na data bodů resp. os, např. DA040
 • parametrizované standardní průřezy prutů pro všechny oblasti aplikací
 • databanka ocelových průřezů
 • databanka normativních materiálů betonu, dřeva, ocele a vybraných zemin jakož i možnost definice vlastních libovolných materiálů
 • zpracování modelu konstrukcí ve 3D pomocí úseček, kružnic a oblouků, polygonů, splinů a přechodnic
 • zpracování geometrie modelu v libovolných konstrukčních rovinách
 • funkce odměřování, kóty a popisy
 • názvy položek a objektů zadání, popis objektů a volné texty
 • generátory sítě plošných a prutových konečných prvků
 • moderní, obecně zakřívené, nosníkové prutové prvky podle Timoshenkovy teorie na realistické modelování nosných konstrukcí (včetně smykových deformací)
 • kompletní knihovna konečných izoparametrických prvků s lineární a kvadratickou tvarovou funkcí
 • přesné geometrické modelování zakřivených prutů
 • technika subsystémů (hladin) pro přehledné zadávání prostorových modelů
 • prostorová vizualizace se stínováním
 • zpracování libovolných náběhových oblastí průřezů a spolupůsobících šířek nosníků
 • excentrická napojení
 • jednoduchá definice kloubů s / bez předepsané tuhosti
 • elastické uložení s možností výpadku v tahu nebo tlaku
 • definice bodových a liniových zatížení nezávisle na síti MKP, s výkonné kopírovací a generační funkce
 • excentrická nosníková zatížení
 • volná definice zatěžovacích maker a generování pohyblivých zatížení
 • grafické vyhodnocení výsledků posuvů, reakcí, vnitřních účinků, napětí a návrhů
 • zobrazení výsledků formou průběhů přímo na řešeném modelu
 • výstup diagramů a sestav po dílcích
 • automatické normativní a uživatelské definice kombinací zatěžovacích stavů
 • výkonný modul kombinací zatěžovacích stavů pro všechny typy výsledkových veličin s normativními a individuálními šablonami
 • návrhy železobetonu na MSÚ pro rovinný nebo šikmý ohyb s normálovou silou dle norem EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1, ÖNORM B 1992-1-1, EN BS 1992-1-1 pro nosníky, desky, stěny a skořepiny jakož i průvlaky nad a pod deskou
 • návrhy železobetonu na MSÚ pro posouvající sílu a kroucení dle norem EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1, ÖNORM B 1992-1-1, EN BS 1992-1-1 pro nosníky, desky, stěny a skořepiny jakož i průvlaky nad a pod deskou
 • velikost řešené úlohy bez limitů počtu prvků, uzlů, zatěžovacích stavů, ...
 • včetně 32- a 64bitové programové verze

 Cena/objednávka produktu

Oblast aplikací zahrnuje i smíšené prostorové prutové systémy ze dřeva, ocele a železobetonu. Prutová verze TRIMAS® rahmen je výkonným nástrojem FEM a nabízí následující výhody:
 • kompletní grafické zadání s okamžitou kontrolou všech změn

 • přehledné a výkonné pracovní prostředí pro rychlou práci a cílený návrh

 • snadné statické výpočty a navrhování komplexních rovinných a prostorových stavebních konstrukcí

 • všestranné použití i na konstrukční prvky s libovolnými materiálovými vlastnostmi

 • funkční rozsah lze kdykoliv rozšířit o další licenční moduly dle vlastní volby

Technický list
(1 MB)

Prostorový systém FEM pro plošné a prutové konstrukce TRIMAS® fem
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.10.460

Programový systém s grafickým interaktivním prostředím se standardy Windows na zadání, výpočet, vyhodnocení a posouzení prutových, deskových, stěnových a obecných skořepinových konstrukcí včetně konstrukcí smíšených. Aplikace nabízí následující zadávací, výpočetní a návrhové možnosti:
 • viz TRIMAS® kompakt
 • velikost řešené úlohy bez limitů počtu prvků, uzlů, zatěžovacích stavů, ...

 Cena/objednávka produktu

Oblast aplikací zahrnuje i smíšené prostorové systémy ze dřeva, ocele a železobetonu. Ze systému TRIMAS® fem lze načíst výsledky návrhů do betonářského CAD ZEICON®. Plná verze systému TRIMAS® fem je výkonným nástrojem FEM umožňujícím řešení i velmi rozsáhlých úloh stavební statiky a nabízí následující výhody:
 • kompletní grafické zadání s okamžitou kontrolou všech změn

 • přehledné a výkonné pracovní prostředí pro rychlou práci a cílené navrhování

 • snadné statické výpočty a navrhování komplexních rovinných a prostorových stavebních konstrukcí

 • všestranné použití i na konstrukční prvky s libovolnými materiálovými vlastnostmi
 • integrace výpočetních, návrhových a kreslících nástrojů pro podporu inženýrského způsobu práce v konstrukčních celcích
 • základní funkční rozsah lze kdykoliv rozšířit o další zvolené licenční moduly
 • včetně 32- a 64bitové programové verze

Běžné 32-bitové verze totiž u velkých výpočetních modelů s velkým počtem stupňů volnosti a velkou šířkou pásu matice tuhosti narážejí na omezení dané právě 32-bitovým operačním systémem a jeho maximálním adresovatelným paměťovým prostorem 2 GB. Naproti tomu jakékoliv omezení adresovatelného prostoru u 64-bitových systému z praktického hlediska téměř neexistuje a velikost modelu je tak teoreticky neomezená. 

Předpokladem pro využívání 64-bitových verzí je počítač nebo virtuální stroj s 64-bitovým operačním systémem Windows.

 • Výpočetní modely pro 64-bitový výpočet lze připravovat s běžnou 32-bitovou verzí TRIMAS®
 • Kombinace, grafické vyhodnocování, navrhování a výstupy výpočtů 64 BIT musí vždy probíhat v 64-bitových aplikacích TRIMAS®

 Technický list
(1 MB)

Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o posouzení ocelových prutových konstrukcí RTstahlbemessung
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.11.553/555

Funkční rozšíření RTstahlbemessung umožňuje vedení posudků napětí standardních ocelových profilů prostorových prutových konstrukcí. Plně grafické uživatelské prostředí nabízí snadnou obsluhu a obsaženy jsou následující možnosti:
 • posouzení standardizovaných ocelových profilů: válcované nebo svařované profily (I*, H*), uzavřené profily (obdélníkové a čtvercové jäkle, trubky), tvarové profily (T, U, L, C, Z), kruhový profil,
 • výpočet vnitřních účinků lineárně s teorií I. řádu (resp. s rozšířením RTnlgeo s teorií II. řádu, avšak bez deplanace průřezů) pro prostorové prutové konstrukce s libovolnými 3D zatěžovacími účinky,
 • posouzení ocelových profilů současně v jednom výpočetním běhu pro více základních zatěžovacích nebo kombinačních návrhových stavů, automatické sestavení obálky max. využití v každém posuzovaném řezu,
 • posouzení napětí dle obecné normy EN 1993-1, popř. s národními parametry ČSN EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN a starší DIN 18 800, v elastickém stavu, resp. s volitelně automatickým využitím plastické únosnosti profilu,
 • grafické zobrazení výsledků posouzení formou průběhů na celé nebo vybraných částech konstrukce, formou barevné výplně profilů:
  • max. využitím,
  • min/max normálová napětí,
  • min/max srovnávací napětí,
  • složky smykových napětí z Vz, Vy, Mt,
  • celkové smykové napětí,
  • klasifikace průřezů,
 • grafické zobrazení výsledků posouzení formou diagramů (rozvinutých průběhů) na zvoleném dílci,
 • prostorové zobrazení průběhů relevantních veličin přímo na zvoleném profilu,
 • textový výstup výsledků posouzení po zvolených dílcích s příslušnými vnitřními účinky,
 • opakované, zkušební posouzení zvolených konečných prvků nebo celých dílců na tytéž účinky, avšak se změněnými materiály a/nebo profily,
 • cílený posudek zvoleného dílce na vzpěr s klopením jeho přímým datovým přenosem (geometrie, materiál, účinky) a startem integrované aplikace RTool.

 Cena/objednávka produktu

Aplikace programového rozšíření posudků ocelových konstrukcí RTstahlbemessung poskytuje zejména následující výhody:

 • integrované, komplexní posouzení s funkcionalitou i pro smíšené konstrukce (ocel, beton, dřevo)
 • možná kombinace s dalšími funkčními rozšířeními (nelinearita, stabilita, dynamika, …) otevírá široké aplikační spektrum
 • optimalizované změny v materiálech a přiřazení profilů v rámci posuzování mohou být uloženy pro finální přepočet a posouzení konstrukce
 • široké možnosti vyhodnocení výsledků a individuálně konfigurovatelné sestavy

 Technický list TRIMAS
(1 MB)

Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o posouzení dřevěných prutových konstrukcí RTholzbemessung
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.11.554/556

Funkční rozšíření RTholzbemessung umožňuje vedení posudků napětí dřevěných průřezů prostorových prutových konstrukcí. Plně grafické uživatelské prostředí nabízí snadnou obsluhu a obsaženy jsou následující možnosti:
 • posouzení dřevěných průřezů tvaru obdélník, kružnice, profil I nebo T se zohledněním modifikačních a deformačních součinitelů a odpovídajícím snížením tuhosti pro případ šikmého ohybu, smyku a kroucení,
 • výpočet vnitřních účinků lineárně s teorií I. řádu (resp. s rozšířením RTnlgeo s teorií II. řádu, avšak bez deplanace průřezů) pro prostorové prutové konstrukce s libovolnými 3D zatěžovacími účinky,
 • posouzení dřevěných průřezů současně v jednom výpočetním běhu pro více základních zatěžovacích nebo kombinačních návrhových stavů, automatické sestavení obálky max. využití v každém posuzovaném řezu,
 • posouzení napětí dle obecné normy EN 1995-1, popř. s národními parametry ČSN EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN a starší DIN 1052, v elastickém stavu, resp. únosnost průřezu se zohledněním užitné třídy konstrukce a rozhodujícím proměnným účinkem v daném návrhovém stavu,
 • grafické zobrazení výsledků posouzení formou průběhů na celé nebo vybraných částech konstrukce, formou barevné výplně profilů:
  • max. využitím,
  • min/max normálová napětí,
  • složky smykových napětí z Vz, Vy, Mt,
  • celkové smykové napětí,
 • grafické zobrazení výsledků posouzení formou diagramů (rozvinutých průběhů) na zvoleném dílci,
 • prostorové zobrazení průběhů relevantních veličin přímo na zvoleném průřezu,
 • textový výstup výsledků posouzení po zvolených dílcích s příslušnými vnitřními účinky a parametry,
 • opakované, zkušební posouzení zvolených konečných prvků nebo celých dílců na tytéž účinky, avšak se změněnými materiály a/nebo průřezy.

 Cena/objednávka produktu

Aplikace programového rozšíření posudků dřevěných konstrukcí RTholzbemessung poskytuje zejména následující výhody:

 • integrované, komplexní posouzení s funkcionalitou i pro smíšené konstrukce (dřevo, ocel, beton)
 • možná kombinace s dalšími funkčními rozšířeními (nelinearita, stabilita, dynamika, …) otevírá široké aplikační spektrum
 • optimalizované změny v materiálech a přiřazení profilů v rámci posuzování mohou být uloženy pro finální přepočet a posouzení konstrukce
 • široké možnosti vyhodnocení výsledků a individuálně konfigurovatelné sestavy

 Technický list TRIMAS
(1 MB)

Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o předpětí RTvorspannung
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.11.452/462

Programový modul s grafickým interaktivním prostředím se standardy Windows na zadání a zpracování interních a externích předpínacích kabelů. Předpětí s dodatečnou soudržností nebo bez soudržnosti se přenáší na nosnou konstrukci prostřednictvím kotevních, třecích a radiálních sil. Obsaženy jsou následující možnosti:
 • grafické interaktivní zadání prostorově zakřivených kabelů s libovolnou vztažnou osou
 • předpětí se soudržností nebo bez soudržnosti, kombinace typu soudržnosti v jednom zadání
 • přehledné zpracování geometrie kabelu v půdorysné a nárysné rovině
 • praktické a výkonné funkce úprav geometrie a předpínací síly
 • standardní křivky pro interní a externí vedení kabelů
 • zpracování vedení kabelů v různých stavebních stádiích, deaktivace kabelu
 • databanka běžných předpínacích systémů
 • předpis libovolných kotevních a spojkovacích podmínek
 • 4 různé podmínky předpětí na každém konci kabelu: předepnout, popustit, dopnout a ukotvit s pokluzem
 • zobrazení průběhu předpínací síly se zohledněním podmínek předpětí a okamžitých ztrát
 • výstup radiálních sil a staticky určitého a neurčitého podílu vnitřních účinků z předpětí Vo, V', VCelk
 • výstup průběhu křivosti kabelů, délek a dalších informací
 • výstup pokynů pro předpínání s protažením a množstvím předpínací výztuže
 • generování výkresu mřížky se zohledněním excentricit a poloh třmínků, výstup ve formátu DXF

 Cena/objednávka produktu

S rozšířením RTvorspannung mohou být předpínány jak prutové, tak i plošné výpočetní modely. Graficky interaktivní funkce zaručují rychlé zapracování a nabízí při zpracování projektů zejména následující výhody:
 • optimální definice i komplikovaných prostorových vedení kabelů

 • přímá vizuální kontrola všech zadání a změn

 • více předpínacích kabelů stejného typu může být sdruženo do tzv. ideálního kabelu

 • výkonné funkce podporují zadání a rozmístění kabelů

 Technický list
(0,5 MB)

 Technický list TRIMAS
(1 MB)

 Technický list PONTI
(2 MB)

Rozšíření TRIMASÒ rahmen/fem o etapovitost výstavby RTbauzustaende
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.11.453/463

Programový modul s grafickým interaktivním prostředím se standardy Windows na zadání a zohlednění etapovitosti výstavby (montáž, demontáž) u pozemních a mostních staveb. Technika stavebních stavů umožňuje praktickým a dostatečně přesným způsobem popsat historii stavebního díla. Obsaženy jsou následující možnosti:
 • grafické zadání etap výstavby pomocí subsystémů s odpovídající správou dat
 • vizualizace etap výstavby ke kontrole historie stavebního díla
 • snadné přiřazení zatížení a subsystémů stavebním stavům
 • libovolná definice stavebních etap se změnou materiálů, průřezů, uložení, zatížení, atd.
 • změna vlastností kloubů a spar
 • připojování / odstraňování částí konstrukce

 Cena/objednávka produktu

RTbauzustaende rozšiřuje základní systém TRIMAS® o techniku stavebních stavů jak pro prutové tak i plošné a kombinované výpočetní modely. Graficky interaktivní funkce zaručují rychlé zapracování a nabízí při zpracování projektů zejména následující výhody:
 • snadný popis historie stavebního díla pomocí rozdělení na subsystémy

 • možnost využití jak u pozemních staveb tak i u staveb mostů

 • realistické modelování montážních a sanačních prací

 • v následujících kombinacích a návrzích mohou být vyhodnocovány výsledky ze všech stavebních etap

 • techniku stavebních stavů lze využít i u komplexních nelineárních úloh


Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o geometricky nelineární chování RTnlgeo
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.11.454/464

Programový modul s grafickým interaktivním prostředím se standardy Windows na geometricky nelineární výpočty konstrukcí. Tato programová komponenta formuluje podmínku rovnováhy na deformovaném statickém systému a nabízí následující možnosti:
 • konzistentně linearizovaná formulace konečných prvků se zohledněním geometricky nelineárního chování (teorie 2. až 3. řádu)
 • jednotná nelineární formulace pro všechny typy prvků
 • tvarová funkce prutových prvků obsahuje ztrátu vzpěrné a ohybově-torzní stability
 • zatížení prutových prvků s libovolným působištěm v průřezu
 • přesné zohlednění zakřivení konstrukce a smykových složek při nelineárních výpočtech
 • plná vzájemná závislost ohybových a torzních vlastností u prutových prvků
 • zohlednění výpadku prostého prutu při namáhání na tah, resp. tlak a grafické zobrazení vyřazených prutů

 Cena/objednávka produktu

RTnlgeo rozšiřuje základní modul TRIMAS® o geometricky nelineární výpočty prostorových prutových, plošných a kombinovaných výpočetních modelů. Spolu s přehledným řízením nelineárního výpočtu nabízí následující výhody:
 • realistické modelování skutečné nosné konstrukce

 • zohlednění ztráty stability ve smyslu vzpěru, zborcení a vyboulení

 • zohlednění výpadku prutů

 • zohlednění vyztužujících efektů pro hospodárnější navrhování konstrukcí


Rozšíření TRIMAS® rahmen o výpočty II. mezního stavu železobetonových
a předpjatých  prostorových prutových konstrukcí
RTnlmat rahmen
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.11.455

Stanovení realistických deformací železobetonových a předpjatých konstrukcí je možné pouze se zohledněním nelineárního chování rozhodujících konstrukčních částí. Toto zahrnuje jak nelineární pracovní diagramy jednotlivých materiálů a zohlednění spolupůsobení betonu mezi trhlinami, tak i zaručení statické rovnováhy na již silně zdeformovaném výpočetním modelu. RTnlmat předpokládá u nelineárních výpočtů železobetonových a předpjatých konstrukcí ve stavu s trhlinami pracovní diagramy a mezní hodnoty napětí a protažení dle norem Eurocode a DIN 1045-1. Skutečná vyztužení průřezů se v programu TRIMAS® zadávají polohou, množstvím a průměry výztuže ve vztahu k hranám průřezů. Tímto způsobem lze poměrně snadno popsat i náběhové oblasti konstrukcí a předpjaté dílce.

RTnlmat rozšiřuje základní řešič TRIMAS® rahmen a popř.  TRIMAS® fem, resp. PONTI® o násleldující výpočetní funkce:

 • grafické zadání skutečné prutové a spojité výztuže i pro náběhové oblasti průřezů
 • zohlednění různých výpočetních koncepcí nelinearity: koncepce GamaR, postup ve smyslu normy Eurocode, zvláštní metodika pro výpočty štíhlých tlačených dílců
 • zohlednění deformací vlivem dlouhodobého chování, tj. efekt dotvarování a smršťování
 • realistické stanovení vnitřních účinků a posuvů se zohledněním efektu redistribuce namáhání
 • stanovení únosného zatížení s automatickým řízením přírůstkového kroku (doporučujeme současně s rozšířením RTnlgeo a RTstabil)
 • zobrazení výsledkových veličin: posuvy, vnitřní účinky, relativní tahové a ohybové tuhosti, extremální hranová protažení a extremální napětí v betonu a ve výztuži

 Cena/objednávka produktu

RTnlmat nabízí následující výhody:

 • snadné zadání výztuže v prutových průřezech
 • materiálové charaketristiky a výpočetní postupy dle norem Eurocode a DIN 1045-1
 • hospodárné navrhování s využitím rezerv v únosnosti
 • stanovení realistických deformací ve stavu s trhlinami

Technický list
(1 MB)

 


Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o stabilitní výpočty RTstabil
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.11.458/468

Programový modul na stabilitní vyšetřování kombinovaných prostorových plošných a prutových konstrukcí. Jeho využití je možné jak v oblasti pozemních staveb, tak i mostů. Tato programová komponenta zahrnuje stanovení kritických zatížení včetně vyboulení pomocí lineární stabilitní analýzy a nabízí následující možnosti:
 • výpočet nejnižších vlastních čísel a příslušných vlastních tvarů
 • výpočet kritických zatěžovacích faktorů
 • zobrazení a animace vlastních tvarů a tvarů vyboulení
 • připočtení násobku zvoleného vlastního tvaru k výchozí geometrii konstrukce jako imperfekce
 • dokumentace a protokol výsledků lineární stabilitní analýzy

 Cena/objednávka produktu

RTstabil rozšiřuje základní modul TRIMAS® a popř. balík programů PONTI® o stabilitní vyšetření konstrukce. Plná graficky interaktivní podpora usnadňuje rychlé zapracování a nabízí následující výhody:
 • snadné vyšetření součinitelů kritického zatížení

 • možnosti využití jak u pozemních, tak u mostních staveb

 • výkonné řešení lineárního problému vlastních čísel i v případě velkých nosných konstrukcí

 • hodnotný nástroj na úvodní analýzu nelineárních problémů

 • rychlé stanovení nejnepříznivějších výrobních nepřesností

 • přímá vizualizace kritického tvaru jeho animací

Technický list
(2 MB)

 


Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o frekvenční analýzu RTfrequenz
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.11.474/477

Programový modul RTfrequenz rozšiřuje základní systém FEM TRIMAS® nebo PONTI® o frekvenční analýzu. Plně integrovaná grafická obsluha nabízí snadnou obsluhu a rychlé zapracování včetně následujících funkcí:
 • snadné vyšetření vlastních frekvencí a harmonických tvarů
 • možnost využití jak v pozemních stavbách, tak i ve stavbách mostů
 • efektivní řešení lineárního problému vlastních čísel i pro velké prutové, plošné nebo kombinované výpočetní modely
 • rozsah využití pro libovolné prostorové výpočetní modely
 • přímá vizualizace vlastních harmonických tvarů s možností jejich animace
Vedle vlastní tuhosti konstrukce ovlivňují její frekvenční chování prostorové rozložení její hmotnosti. Zohlednění vlastních a přídavných hmot probíhá velmi komfortně automatickou konverzí stálých statických zatížení ve směru vektoru zrychlení na odpovídající hmoty. Tímto způsobem lze jednoduše postihnout přesné rozmístění hmotností v konstrukci. Volitelně lze rovněž zohlednit stávající průběhy vnitřních účinků a jejich vliv na tuhost systému započtěním složek ze statických zatěžovacích stavů do tzv. geometrické matice tuhosti.

Výsledky frekvenční analýzy se ukládají do databanky pro každou vlastní frekvenci zvlášt jako samostatný zatěžovací stav. Dále se stanovuje rozložení hmot na systémové uzly a kinematicky ekvivalentní náhradní hmoty. Programová komponenta RTfrequenz obsahuje následující funkce:

 • sestavení matice hmotnosti pro následující typy prvků:

 • prosté pruty, nosníkové pruty a skořepinové prvky

 • konverze statických zatížení zvolených zatěžovacích stavů na ekvivalentní bodové, liniové a plošné hmoty ve směru vektoru zrychlení

 • automatické zohlednění vlastní hmotnosti

 • volitelné zohlednění geometrické matice tuhostí převzetím vnitřních účinků ze zvolených statických zatěžovacích stavů

 • výpočet vlastních frekvencí a vlastních harmonických tvarů

 • výpočet kinematicky ekvivalentních hmot

 • dokumentace výsledků v textové a grafické formě

 • grafické zobrazení uzových hmot

 • grafické vyhodnocení a animace stanovených vlastních frekvencí a vlasních harmonických tvarů.

 Cena/objednávka produktu

RTfrequenz rozšiřuje základní řešič FEM TRIMAS® nebo PONTI® o frekvenční analýzu. Plná graficky interaktivní podpora usnadňuje rychlé zapracování a nabízí následující výhody:
 • výpočet vlastních frekvencí a vlastních harmonických tvarů

 • stanovení kinematicky ekvivalentních hmot

 • přímá vizualizace, grafická animace a vyhodnocení zjištěných vlastních frekvencí a harmonických tvarů
 • spektrum využití jak pro pozemní, tak i mostní stavby
 • možnost rozšíření o metodu modální spektrální odezvy a seizmickou analýzu a návrh, viz RTerdbeben

Technický list
(2 MB)


Rozšíření TRIMAS® o seizmickou analýzu a návrh s modální spektrální odezvou RTerdbeben
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.11.542/541

Funkční rozšíření základního systému FEM TRIMAS® nebo PONTI® o seizmickou analýzu a návrh. Ke stanovení seizmického namáhání konstrukce se využívá metoda modální spektrální odezvy. Předpokladem seizmické analýzy je předcházející frekvenční analýza výpočetního modelu konstrukce pomocí funkčního rozšíření  RTfrequenz, odkud se automaticky přebírají rozhodující kombinace účinků hmotových zatěžovacích stavů. Horizontální směry účinků pak mohou být vneseny odděleně pro globální směry x a y nebo úhlově natočené vůči globálnímu systému.

Typy návrhových spekter jsou předdefinovány dle zvolené normy. Obecně jsou určeny základovými poměry a příslušnými parametry. Tato nastavení lze dle potřeby uživatelsky upravovat. Tímto způsobem lze postihnout nestandardní a normově odlišná spektra. Navrhové spektrum lze graficky zobrazit pro účely jeho kontroly. Zohledňované hmoty již přitom byly automaticky vygenerované z běžných statických zatěžovacích stavů v předcházející frekvenční analýze. RTerdbeben obsahuje následující funkce:

 • metoda modální spektrální odezvy se zohledněním více vlastních frekvencí a zpětnou kontrolou dostatečnosti jejich řešeného počtu,
 • použitá metodika dle normy EN 1998-1 a -2, popř. DIN 4149,
 • zohlednění základových poměrů dle normy nebo vlastní definice,
 • použití typu návrhového spektra dle normy nebo libovolně uživatelsky definovaného,
 • účinky v globálních směrech x a y nebo s natočením,
 • statistická kombinační metoda SRSS nebo CQC pro maximální hodnoty, automatická volba vhodné metody,
 • vytvoření mimořádné seizmické návrhové kombinace,
 • návrhy železobetonu pro mimořádnou seizmickou situaci,
 • výstup součtů hmot, deformací a seizmických sil pro celý model a po podlažích,
 • výstup výsledků modální analýzy pro každý modální tvar,
 • grafické zobrazení modálních posuvů a vnitřních účinků jakož i statisticky kombinovaných veličin.

Jako výsledek výpočtu vystupují součty všech hmot, součty efektivních modálních hmot, počet zohledněných modálních příspěvků a celková seizmická síla v globálních směrech x a y. Modální analýza poskytuje ke každému modálnímu tvaru vlastní frekvenci a spektrální hodnotu, jakož i směrově efektivní modální hmoty, jejich součtový podíl na celkových hmotách, buzení základu, maximální deformace a podílový součinitel. Tyto výsledky se přes definici jednotlivých podlaží využívají pro automatizované sestavení seizmické návrhové kombinace, využívané následně v návrzích železobetonu.

 Cena/objednávka produktu

RTerdbeben rozšiřuje v návaznosti na funkční rozšíření RTfrequenz základní systém FEM TRIMAS® nebo PONTI® o seizmickou analýzu a návrh. Řešení této komplexní matematické, mechanické, dynamické a návrhové úlohy je komfortně integrováno do stávajícího grafického prostředí a umožňuje tak snadnou a rychlou aplikaci s následujícími výhodami:
 • převzetí vlastních frekvencí a harmonických tvarů z frekvenční analýzy RTfrequenz,
 • aplikační spektrum pro prutové a kombinované plošné a prutové prostorové modely včetně možného vrstevnatého podloží,
 • spektrum využití jak pro pozemní, tak i mostní stavby,
 • integrace výsledků seizmické analýzy do stávajících návrhových algoritmů,
 • integrace výsledků seizmické analýzy do stávajících návrhových algoritmů,
 • zohlednění moderních postupů dle aktuálních evropských norem,
 • vizualizace modálních tvarů a výstupy výsledků relevantních návrhů.

Technický list
(1 MB)


Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o výpočty a navrhování
spřažených prefabrikátů s monolitickou mostovkou
RTbetonverbund
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.11.478/479

Programový modul na statické výpočty a navrhování předpjatých a železobetonových prefabrikátů spřažených s monolitickou mostovkou. Kombinovaný prutový a plošný prostorový výpočetní model se skládá z nosníkových prutů v podélném směru a ortotropní desky (skořepiny) mostovky pro roznos příčného zatížení. Ve výpočtu se zohledňuje historie statického systému, průřezů, zatížení a předpětí a dále efekty související s dotvarováním, smršťováním a relaxací. 

Návrhy probíhají volitelně dle mostních norem EN 1992-2, ČSN EN 1992-2, DIN EN 1992-2, DIN-Fachberichte 101 a 102, ÖNORM B 1992-2 a EN BS 1992-2.

Tato programová komponenta nabízí následující možnosti:

 • časově závislý vznik průřezů z prefabrikované a monolitické části (historie průřezu)
 • časově závislá zatížení s rozdílným okamžikem aktivace (historie zatížení)
 • předpětí s různým okamžikem aktivace, např. při dvoustupňovém předpětí (historie předpětí)
 • typ předpětí s dodatečnou soudržností, bez soudržnosti nebo s okamžitou soudržností (tj. předpětí prefabrikátu v licí formě)
 • různé stavy statického systému a propojení prostých nosníků do spojitých nosníků (historie statického systému)
 • lineární výpočet vnitřních účinků pro všechna vnější zatížení a vynucená přetvoření, dvojstupňové předpětí, sekundární efekty (dotvarování + smršťování) s automatickým generováním příslušných návrhových kombinací
 • návrh předpjatého betonu na rovinný pohyb se zohledněním dotvarování, smršťování a relaxace
 • kompletní návrhy předpjatého betonu pro všechny mezní stavy únosnosti, použitelnosti a únavy včetně životnosti
 • návrh výztuže na štěpení v kotevní oblasti předpínacích lan prefabrikátů

Viz též TRIMAS® a PONTI® betonverbund.

Jako dílčí průřezy prefabrikátu jsou k dispozici parametrický obdélníkový průřez, průřez T nebo průřez zdvojené T (I), popř. s náběhovými částmi horní a dolní pásnice.

Zpracování průřezů nabízí např. následující možnosti: 

 • symetrické průřezy prefabrikátu podél svislé osy, resp. ve zvlášních případech i nesymetrické
 • ortotropní deska mostovky s konstantní, odstupňovanou nebo lineárně promměnnou tloušťkou
 • různé materiály dílčích částí průřezu
 • předpjatá výztuž formou kabelů s různými materiály a podmínkami předpětí
 • náběhové oblasti nosníků  
 • grafické prostředí pro definici geometrie předpínacích kabelů
 • až 4 fáze předpětí pro každý konec kabelů

 

 Cena/objednávka produktu

 

Statické návrhy volitelně podle mostních norem EN 1992, ČSN EN 1992-2, DIN EN 1992, ÖNorm EN 1992-2, BS EN 1992-2 nebo DIN-Fachberichte 101 a 102 jsou vedeny časově závisle pro každý nosník, a to až v 6 různých časových okamžicích, které automaticky vyplývají z historie průřezů, zatížení, předpětí a statického systému: 
 • mezní stavy únosnosti pro ohyb s normálovou silou, pro posouvající sílu a kroucení
 • mezní stavy použitelnosti v závislosti na konstrukční třídě: dekomprese, omezení tlakových napětí v betonu, v měkké výztuži, v předpínací výztuži, minimální výztuž (široké trhliny), stabilita trhlin
 • mezní stavy únavy pro měkkou a předpjatou výztuž a tlakovou únavu betonu

Selektivní výstup výsledků s okamžitým náhledem dokumentu je konfigurovatelný prostřednictvím zobrazované struktury obsažených kapitol.

Veškerá zadání systému a výsledky se graficky zobrazují. Zobrazení výsledků je volitelně buď přímo na statickém modelu nebo na zvoleném konstrukčním dílci ve formě průběhů. Výstupní protokol obsahuje jek alfanumerické, tak i grafické výsledky. Výstupy jsou k dispozici i ve formátu čitelném např. pro MS Word.

RTbetonverbund fem je výkonným funkčním rozšířením pro TRIMAS® fem a PONTI®  EXPERT na řešení statiky spřažených prefabrikovaných mostů a nabízí následující výhody:

 • profesní grafické prostředí 3D
 • integrovaný výpočet FEM a návrhové kombinace včetně autmatického generování sekundárních účinků od dotvarování a smršťování
 • zohlednění historie průřezů, zatížení, předpětí a statického systému

 

Technický list PONTI betonverbund
(0,5 MB)


Rozšíření TRIMAS® rahmen/fem o výpočty a navrhování
spřažených ocelobetonových mostů
RTstahlverbund
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.11.459/469

Programový modul na výpočty a posuzování spřažených ocelobetonových mostů. Principy modelování spřažené ocelobetonové konstrukce, zatěžování mostu, automatické generování návrhových kombinačních stavů apod. odpovídají příslušným normám EN 1990, EN 1991-2, EN 1991-1-4, EN 1991-1-5, EN 1994-2 a dalším. Navrhování spřažených mostů probíhá volitelně podle obecné EN 1994-2 nebo nové DIN EN 1994-2 nebo aktuální německé normy DIN Fachbericht 104. Tato programová komponenta nabízí následující možnosti:
 • otevřené, svařované ocelové průřezy tvaru I spřažené s horním pásem železobetonové desky jako vozovky
 • ocelový průřez se může skládat vždy až ze 3 dílčích částí horní pásnice, stojiny a dolní pásnice
 • železobetonový pás až s 5 dílčími oblastmi s rozdílným sklonem
 • dotvarování a smršťování se zohledňuje tzv. metodou celkového průřezu
 • zohlednění stavů průřezů (variant) pro různé stavební a zatěžovací stavy (dlouhodobá zatížení, krátkodobá zatížení a sekundární zatížení)
 • pro každý stav průřezu se stanovují jak celkové geometrické průřezové charakteristiky, tak i spolupůsobící průřezové charakteristiky pro krajní pole, krajní ložisko, vnitřní pole a vnitřní ložisko
 • zobrazení geometrie průřezů s okótováním, tloušťky pásnic, stojiny a spolupůsobící šířky
 • výpočet transformovaných, elastických průřezových hodnot s odpovídajícími redukčními součiniteli a výpočet plastických průřezových charakteristik
 • automatické vytvoření spolupůsobících oblastí desky
 • automatické vytvoření oblastí s trhlinami
 • sofistikovaná technologie variant průřezů – přiřazení variant jednotlivým částem nosníků v závislosti na geometrické poloze a stavebním stádiu
 • globální funkce úprav a nahrazení průřezů a jejich variant
 • kombinace zatěžovacích stavů dle zvolené normy
 • příčný roznos zatížení prostřednictvím ortotropních desek
 • grafické zobrazení aktuální geometrie, okrajových podmínek, zatížení a výsledků přímo na statickém systému

Viz též TRIMAS® a PONTI® stahlverbund

Na mezních stavech únosnosti, únavy, použitelnosti a zajištění spřažení probíhají následující výpočetní a návrhové postupy:

 • výpočet sekundárních efektů (D+S)
 • automatický výpočet ekvivalentních teplotních zatížení
 • dotvarování v důsledku zatížení betonáží a vystrojením konstrukce (zatížení „PT“)
 • dotvarování v důsledku poklesů podpor, resp. plánovaných deformací (zatížení „D“)
 • primární a sekundární smršťování (zatížení „S“)

 Cena/objednávka produktu

Mezní stav únosnosti mimo únavu
 • klasifikace průřezů

 • momentová únosnost plasticky / elasticky

 • momentová únosnost s omezením přetvoření

 • smyková únosnost plasticky

 • interakce normálová síla – ohyb. momenty – posouvající síla

 • vyboulení plechu stojiny indukované přírubami

Mezní stav únavy
 • ekvivalentní, poškozující rozkmit stavební ocele nosníků

 • ekvivalentní, poškozující rozkmit železobetonové desky

 • únava tlačeného betonu

Mezní stav použitelnosti
 • omezení napětí ocele nosníků

 • omezení napětí betonářské výztuže

 • omezení napětí tlačeného betonu

 • minimální výztuž (mezní stav tvorby trhlin)

 • stabilita trhlin (ukončená tvorba trhlin)

 • kvazistálé deformace

Zajištění spřažení
 • MSÚ – únosnost spřahovacích trnů – návrh 1 a 2

 • MSÚ – požadovaný počet, pokrytí trnů – návrh 1 a 2

 • MSP – podélný smyk, požadovaný počet, pokrytí trnů

 • konstrukční provedení trnů, rozmístění trnů

 • MS Únavy – návrh na únavu pro podélný smyk

 • návrh na smyk betonového pásu

Optimalizace průřezů
 • parametrické úpravy dílčích průřezů přímo v návrhovém prostředí

 • záměna průřezů přímo v návrhovém prostředí

 • vytváření nových průřezů a následně jejich výměna přímo v návrhovém prostředí

 • okamžité výpočty průřezových charakteristik a návrhů

 

 

 Technický list PONTIstahlverbund
(0,5 MB)


Rozšíření TRIMAS® o vrstevnatý model podloží RTbodenmodell
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.11.466

Programový modul s grafickým interaktivním prostředím se standardy Windows na zadání a vyhodnocení vrstevnatého modelu podloží plošných základů. Prostorové modelování elastického poloprostoru je realizováno objemovými konečnými prvky.

Nové: rozšíření o materiál umožňující řídit efekt zhutnění zeminy v závislosti na hloubce nebo napětí.
Cílem tohoto rozšíření je dosažení realistických výsledků výpočtů sedání pomocí poměrně přehledného a v praxi osvědčeného řešení. Vzhledem k tomu, že v praxi zpravidla nelze prosadit přesná měření sofistikovaných materiálových parametrů komplexních materiálových modelů, preferují se velmi často modely materiálů s omezeným počtem snadno zjistitelných parametrů.

Materiálový model OHDE poskytuje pro výpočty sedání velmi dobré výsledky, i když popisuje silně nelineární chování zemin poměrně jednoduchými parametry, které lze snadno určit kompresní zkouškou. Srovnávací výpočty dávají pro primární zatížení podloží velmi dobrou shodu ve vypočtených sedáních a napětích v zemině. Materiálový model OHDE dobře vystihuje počáteční nelineární chování zeminy a umožňuje tak realistické výpočty poklesových kotlin.

Závislost materiálových parametrů OHDE na napětí vede na nelineární algoritmus výpočtu každé návrhové kombinace zvlášť. Pro dodatečnou tvorbu návrhových kombinací vnitřních účinků v samotném stavebním objektu byla pro zkušené uživatele navíc vytvořena poměrně snadná možnost zohlednit zhutnění (zpevnění) zeminy v závislosti na hloubce. Implementace této varianty řešení mohla být opět verifikována jiným, srovnatelným řešením a představuje tak rovněž přesnější výsledky než při použití pouze klasického lineárně elastického materiálu.

K dispozici jsou následující možnosti:

 • databanka vlastností zemin
 • zadání obecně šikmých vrstev podloží pomocí tzv. vrtných profilů
 • výkonné objemové konečné prvky pro výpočetní model podloží
 • materiál zeminy: lineárně-elastický Hook, nelineární zpevňující OHDE nebo lineárně s hloubkou zpevňující Hook,
 • prostorový, plošně orientovaný, generátor prvků elastického poloprostoru
 • výpočet poklesové kotliny a vzájemné interakce více staveb
 • vyloučení tahových pružin pomocí kontaktních prvků
 • uživatelsky definovaná oblast základů, oblast ovlivnění a oblast přechodu do poloprostoru
 • zohlednění rozdílných průběhů a zlomů vrstev
 • model poloprostoru pro zeminy (polokoule) a pro výrazné horninové vrstvy (válec)
 • prostorové zobrazení posuvů a kontaktních napětí
 • posouzení stability podloží
 • kontrola výpočetní hloubky modelu

 Cena/objednávka produktu

Rozšíření RTbodenmodell fem umožňuje výpočty sedání, napětí v základové spáře a vzájemné interakce stavebních objektů s plošným a kombinovaným založením. Oproti klasickému výpočtu s elastickými pružinami metoda poskytuje podstatně realističtější výsledky bez nutnosti zjišťování "exotických" materiálových parametrů zeminy (dostačující jsou objemová hmotnost, modul pružnosti E, Poissonovo číslo ný, koheze C, vnitřní úhel tření fí, popř. dilatanční úhel psí).

Graficky interaktivní funkce zaručují rychlé zapracování a nabízí při zpracování projektů zejména následující výhody:

 • komplexní prostorové modely stavebního díla a podloží lze popsat jen pomocí několika známých parametrů (E, ν, C, φ, σdov)
 • snadné, plošně orientované zadání podloží jeho popisem na horní hraně terénu
 • detailní zadávání objemových prvků zeminy není nutné
 • libovolné vrstvení a šikmý průběh vrstev zemin
 • zohledňuje se interakce samostatně stojících stavebních objektů
 • komplexní model nosné konstrukce s podložím zpravidla vede na hospodárnější provedení základové desky

 Technický list
(0,5 MB)


Rozšíření TRIMAS® rahmen a fem o navrhování ŽB prutových a plošných konstrukcí
na mezních stavech použitelnosti a únavy 
RTgzg-h
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.11.470

Rozšíření navrhování mezních stavů obecných pozemních, plošných konstrukcí o návrhy na mezních stavech použitelnosti (MSP) a únavy (MS Únavy). Výpočetně a datově velmi komplexní vedení vzájemně závislých návrhů na MSP podporuje nová logistika dat. U řízení programů byl proto kladen zvláštní důraz na provázanost návrhů, cílené vyhodnocení a výstup výsledků návrhů. Veškeré návrhové parametry včetně nezbytných návrhových kombinací ve smyslu náročných požadavků normy jsou již přednastaveny dle zvyklostí inženýrské praxe.

V uživatelském prostředí se standardy Windows lze navrhovat na mezním stavu použitelnosti a únavy plošných výpočetních modelů dle norem EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1, DIN 1045-1, ÖNORM B 1992-1-1 a BS EN 1992-1-1. K dispozici jsou zejména následující funkce:

 • grafické zadání návrhových parametrů pro mezní stavy použitelnosti a únavy
 • řízení návrhů s automatickým sestavením návrhových účinků
 • stanovení minimální povrchové výztuže
 • stanovení minimální výztuže
 • minimální výztuž na zamezení vzniku širokých trhlin
 • návrh na zajištění stability trhlin – zjednodušený a přímý výpočet
 • omezení napětí v betonu a ve výztuži na II. mezním stavu
 • únavová únosnost betonu a výztuže namáhaných ohybem s normálovou silou

 Cena/objednávka produktu

Rozšíření RTgzg-h pro oblast pozemních staveb rozšiřuje základní řešič TRIMAS® fem, resp. programové balíky PONTI® expert, PONTI® betonverbund EXPERT a PONTI® stahlverbund EXPERT o navrhování na mezních stavech použitelnosti u plošných modelů konstrukcí. RTgzg-h umožňuje rychlé zapracování a poskytuje zejména následující výhody:

 • snadné zadání relevantních návrhových parametrů
 • zohlednění stáří betonu pro ranné nebo následné vynucené přetvoření
 • zohlednění předpisu WU na vodonepropustný beton (bílé vany)
 • zohlednění předpisu BAW pro tlustostěnné (d ³ 80cm) vodní stavby 
 • únavová únosnost betonu a výztuže namáhaných ohybem s normálovou silou
 • interaktivní grafická vyhodnocení s přehlednými schématy

 Technický list
(0,5 MB)


Rozšíření TRIMAS® rahmen a fem o navrhování mostních
ŽB prutových a plošných konstrukcí na mezních stavech použitelnosti a únavy 
RTgzg-b
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.11.471

Rozšíření navrhování mezních stavů obecných mostních, plošných konstrukcí o návrhy na mezních stavech použitelnosti (MSP) a únavy (MS Únavy). Výpočetně a datově velmi komplexní vedení vzájemně závislých návrhů na MSP podporuje nová logistika dat. U řízení programů byl proto kladen zvláštní důraz na provázanost návrhů, cílené vyhodnocení a výstup výsledků návrhů. Veškeré návrhové parametry včetně nezbytných návrhových kombinací ve smyslu náročných požadavků normy jsou již přednastaveny dle zvyklostí inženýrské praxe.

V uživatelském prostředí se standardy Windows tak lze navrhovat na mezním stavu použitelnosti a únavy plošných výpočetních modelů dle norem EN 1992-2, ČSN EN 1992-2, DIN EN 1992-2, DIN Fachbericht 102, ÖNORM B 1992-2 a BS EN 1992-2. K dispozici jsou zejména následující funkce:

 • grafické zadání návrhových parametrů pro mezní stavy použitelnosti a únavy
 • řízení návrhů s automatickým sestavením návrhových účinků
 • stanovení minimální povrchové výztuže
 • stanovení minimální výztuže
 • minimální výztuž na zamezení vzniku širokých trhlin
 • návrh na zajištění stability trhlin – zjednodušený a přímý výpočet
 • omezení napětí v betonu a ve výztuži na II. mezním stavu
 • únavová únosnost betonu a výztuže namáhaných ohybem s normálovou silou

 Cena/objednávka produktu

Rozšíření RTgzg-b pro oblast mostních staveb rozšiřuje základní řešič TRIMAS® fem, resp. programové balíky PONTI® expert, PONTI® betonverbund EXPERT a PONTI® stahlverbund EXPERT o navrhování na mezních stavech použitelnosti u plošných modelů konstrukcí. RTgzg-b umožňuje rychlé zapracování a poskytuje zejména následující výhody:

 • snadné zadání relevantních návrhových parametrů
 • zohlednění stáří betonu pro ranné nebo následné vynucené přetvoření
 • zohlednění předpisu WU na vodonepropustný beton (bílé vany) a předpisů pro tunelové stavby (ZTV-ING, DB 853)
 • zohlednění předpisu BAW pro tlustostěnné (d ³ 80cm) vodní stavby
 • únavová únosnost betonu a výztuže namáhaných ohybem s normálovou silou
 • interaktivní grafická vyhodnocení s přehlednými schématy

 Technický list
(0,5 MB)


Rozšíření TRIMAS® rahmen a fem o výpočet kvazistálých deformací
prostorových pološných a prutových ŽB konstrukcí porušených trhlinami.
RTgzg-ZII
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.11.540

Rozšíření výpočtů a posouzení průhybů ve stavu s trhlinami pro kombinované pozemní a mostní konstrukce dle norem EN 1992-1-1, EN 1992-2, ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-2, DIN EN 1992-1-1, DIN EN 1992-2, DIN 1045-1, DIN Fachbericht 102, ÖNORM B 1992-1-1, ÖNORM B 1992-2, BS EN 1992-1-1 a BS EN 1992-2.

 • grafické zadání návrhových parametrů pro posouzení průhybů
 • zohlednění vlivu dotvarování a smršťování
 • zohledněné druhu, umístění, množství a uspořádání výztuže
 • zohlednění historie trhliny, resp. předchozího porušení betonu
 • aplikace návrhové metody dle Krügera a Mertzsche zjednodušeným nelineárním výpočtem při kvazistálé kombinaci
 • zohlednění redistribuce vnitřních účinků na statickém systému a efektivních tuhostí při výjimečné kombinaci
 • zohlednění spolupůsobení betonu mezi trhlinami
 • řízení návrhů s automatizovaným generováním relevantních návrhových účinků
 • zohlednění požadavků na pozemní a mostní stavby
 • interaktivní grafické vyhodnocení s možností porovnání deformací s trhlinami a elastických, tj. lineárních bez trhlin

 Cena/objednávka produktu

Rozšíření RTgzg-ZII pro oblast pozemních a mostních staveb umožňuje realizaci ekonomických konstrukcí, neboť bežné tabelární metody založené na dovolené štíhlosti dávají velmi konzervativní výsledky. Společně s výkonnými integrovanými moduly návrhů na MSÚ v TRIMAS® fem a rozšířeními o navrhování na MSP v  RTgzg-h, resp. v  RTgzg-b se tak jedná o komplexní návrhový nástroj pro optimalizaci stavebních konstrukcí.

 • snadné zadání relevantních návrhových parametrů
 • zohlednění vlivu dotvarování a smršťování
 • redistribuce vnitřních účinků
 • interaktivní vyhodnocení s porovnáním lineárních a nelineárních výsledků
 • využití jak u pozemních, tak i mostních staveb

 Technický list
(0,5 MB)


RIBfem - železobetonové, předpjaté a spřažené mosty
Základní FEM na statiku a navrhování železobetonových mostů, prutový 
a plošný model, včetně TRIMAS® fem a RTgzg-b
PONTI® kompakt
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.10.490

Základní softwarové řešení statiky zejména železobetonových, deskových mostů norem EN 1992-2, ČSN EN 1992-2, DIN EN 1992-2, DIN-Fachberichte 101 a 102, ÖNORM B 1992-2 a EN BS 1992-2. Programový systém s grafickým interaktivním prostředím se standardy Windows podporuje následující zadávací, výpočetní a návrhové možnosti u prutových, deskových, stěnových, skořepinových a kombinovaných výpočetních modelů:

 Cena/objednávka produktu

Pro mezní stavy únosnosti, použitelnosti a životnosti jsou vedeny následující výpočty, resp. navrhování dle norem EN 1992-2, ČSN EN 1992-2, DIN EN 1992-2, DIN-Fachberichte 101 a 102, ÖNORM B 1992-2 a EN BS 1992-2:

 

S programovým systémem PONTI® kompakt mohou být řešeny i smíšené prostorové prutové a plošné systémy ze dřeva, ocele a železobetonu. Ze systému TRIMAS® fem lze načíst výsledky návrhů do betonářského CAD ZEICON®. PONTI® kompakt je výkonnou aplikací FEM jak pro všestranné využití ve stavbách mostů, tak i pozemních stavbách a poskytuje následující výhody:
 • viz TRIMAS® fem
 • kombinované modely vícetrámových mostů s ortotropní deskou mostovky a pohyblivým plošným zatížením
 • integrace výpočtu s kreslením podporující inženýrský způsob práce v konstrukčních celcích
 • funkční rozsah lze kdykoliv rozšířit o další zvolené licenční moduly

FEM na statiku a navrhování monolitických mostů, prutový model (ČSN EN aj.) PONTI®
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.10.491

Komplexní softwarové řešení statiky betonových mostů podle norem EN 1992-2, ČSN EN 1992-2, DIN EN 1992-2, DIN-Fachberichte 101 a 102, ÖNORM B 1992-2 a EN BS 1992-2. Programový systém s grafickým interaktivním prostředím se standardy Windows podporuje následující zadávací, výpočetní a návrhové možnosti u prutových výpočetních modelů:

 Cena/objednávka produktu

Zpracování tlustostěnných předpjatých mostních průřezů:
 • otevřené a uzavřené tlustostěnné polygonální průřezy s libovolným obrysem
 • homogenní a spřažené průřezy
 • výpočet celkových a spolupůsobících průřezových charakteristik
 • výpočet jednotkových smykových toků
 • výsledkové grafiky s okótovanou geometrií, tloušťkou pásu a spolupůsobících šířek, poloha hlavních os
Pro mezní stavy únosnosti, použitelnosti a životnosti jsou vedeny následující výpočty, resp. navrhování dle norem EN 1992-2, ČSN EN 1992-2, DIN EN 1992-2, DIN-Fachberichte 101 a 102, ÖNORM B 1992-2 a EN BS 1992-2:
 • předpětí s / bez soudržnosti nebo v kombinaci
 • jednostupňové nebo vícestupňové předpětí s montážními a demontážními stavy
 • zohlednění etapovitosti výstavby
 • dekomprese včetně vlivů dotvarování, smršťování a relaxace
 • omezení tlakových napětí v betonu a tahových napětí v předpínací výztuži
 • omezení napětí ve II. mezním stavu (s trhlinami)
 • automatická tvorba kombinačních návrhových stavů
 • minimální hranová výztuž a minimální výztuž
 • minimální výztuž na zamezení vzniku širokých trhlin
 • návrh na zajištění stability trhlin – zjednodušený a přímý výpočet
 • omezení napětí v betonu, ve výztuži a předpínací výztuži ve II. mezním stavu (s trhlinami)
 • únosnost při šikmém ohybu s normálovou silou
 • únosnost a vztažené poměry tlakových zón
 • únosnost při únavě výztuže, předpínací výztuže a betonu
 • únosnost při posouvající síle, kroucení a posouvající síle + kroucení
 • výsledkové diagramy pro mezní napětí a podpora jejich optimalizace pro všechny posudky napětí
 • interaktivní grafické vyhodnocení pro podélnou a smykovou výztuž
 • výsledkové dokumenty dle směrnice Heft 504
 • výstup sestav ve formátu RTF dle požadavků uživatele
 • posouzení v příčném směru může být vedeno buď jako nosníkové nebo stěnodeskové

 

S programovým systémem PONTI® mohou být řešeny i smíšené prostorové prutové systémy ze dřeva, ocele, železobetonu a předpjatého betonu. Prutová verze PONTI® je výkonnou aplikací FEM a poskytuje následující výhody:
 • kompletní grafické zadání s okamžitou kontrolou všech změn
 • přehledné a výkonné pracovní prostředí pro rychlou práci a cílené navrhování
 • snadné statické výpočty a navrhování komplexních rovinných a prostorových stavebních konstrukcí
 • všestranné použití i na konstrukční prvky s libovolnými materiálovými vlastnostmi
 • zpracování tlustostěnných předpjatých průřezů
 • jednoduché zohlednění historie stavebního objektu pomocí techniky stavebních stavů a subsystémů
 • zohlednění skutečného chování konstrukce a jejích stabilitních vlastností (vzpěr a vzpěr při ohybu kroucení)
 • pohyblivá zatížení a automatika vyhodnocení obalových křivek dle zvolené normy
 • zohlednění vyztužujících efektů pro hospodárné dimenzování konstrukce
 • optimální grafická definice i velmi komplikované prostorové geometrie předpínacích kabelů
 • výkonné funkce podporují rozmístění a úpravy předpínacích kabelů
 • funkční rozsah lze kdykoliv rozšířit o další zvolené licenční moduly

 Technický list
(2 MB)


FEM na statiku a navrhování monolitických mostů, prutový a plošný model (ČSN EN aj.) PONTI® expert
jazyk: CZ, GB, D

Obj. č: 11.10.492

Komplexní softwarové řešení statiky betonových mostů podle nových dle norem EN 1992-2, ČSN EN 1992-2, DIN EN 1992-2, DIN-Fachberichte 101 a 102, ÖNORM B 1992-2 a EN BS 1992-2. Programový systém s grafickým interaktivním prostředím se standardy Windows podporuje následující zadávací, výpočetní a návrhové možnosti u prutových, deskových, stěnových, skořepinových a kombinovaných výpočetních modelů:

 Cena/objednávka produktu

Zpracování tlustostěnných předpjatých mostních průřezů:
Pro mezní stavy únosnosti, použitelnosti a životnosti jsou vedeny následující výpočty, resp. navrhování dle norem EN 1992-2, ČSN EN 1992-2, DIN EN 1992-2, DIN-Fachberichte 101 a 102, ÖNORM B 1992-2 a EN BS 1992-2:

 

S programovým systémem PONTI® expert mohou být řešeny i smíšené prostorové prutové a plošné systémy ze dřeva, ocele, železobetonu a předpjatého betonu. Ze systému TRIMAS® fem lze načíst výsledky návrhů do betonářského CAD ZEICON®. PONTI® expert je výkonnou aplikací FEM jak pro všestranné využití ve stavbách mostů, tak i pozemních stavbách a poskytuje následující výhody:
 • viz PONTI®
 • kombinované modely vícetrámových mostů s ortotropní deskou mostovky a pohyblivým plošným zatížením
 • integrace výpočtu s kreslením podporující inženýrský způsob práce v konstrukčních celcích
 • funkční rozsah lze kdykoliv rozšířit o další zvolené licenční moduly
 • viz RTgzg-h
 • viz RTgzg-b
 • viz RTgzg-ZII

Technický list
(2 MB)


Rozšíření o navrhování pozemních a mostních plošných konstrukcí
na mezních stavech použitelnosti a únavy
PONTI® gzg
jazyk: CZ, D, GB, GB

Obj. č: 11.10.494

 Cena/objednávka produktu


FEM na statiku a navrhování spřažených prefabrikovaných
předpjatých a železobetonových mostů, prutový model
PONTI® betonverbund
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.10.498

Komplexní softwarové řešení statiky a navrhování spřažených prefabrikovaných mostů pro řešení pomocí prostorových prutových výpočetních modelů:

 Cena/objednávka produktu

V programovém systému PONTI® betonverbund EXPERT lze rovněž zpracovávat smíšené prostorové kombinované plošné a prutové modely ocelových, předpjatých nebo železobetonových a smíšených konstrukcí. PONTI® betonverbund je výkonný nástroj FEM nejen pro mostní stavby a poskytuje následující výhody:
 • grafické zadání s optimální kontrolou všech prováděných úprav
 • integrovaný FEM výpočet vnitřních účinků včetně automatické tvorby návrhových kombinací
 • automatický výpočet sekundárních zatížení z dotvarování a smršťování
 • kompletní návrhy a posouzení nosníků s přehlednými grafickými schématy
 • snadné a rychlé zpracování modelů mostních konstrukcí z dat popisu os a průřezů
 • eventuální příčný roznos zatížení prostřednictvím fiktivních prutových příčníků desek
 • výpočet, resp. návrh se zohledněním uznávané metody celkového průřezu
 • zohlednění historie statického systému, průřezů, zatížení a předpětí ve stavebních stavech
 • konfigurovatelené, selektivní výstupy dokumentů ve standardech Windows
 • včetně 32- a 64bitové programové verze

Technický list PONTI betonverbund
(0,5 MB)


FEM na statiku a navrhování spřažených prefabrikovaných
předpjatých a železobetonových mostů, prutový a plošný model
PONTI® betonverbund EXPERT
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.10.499

Komplexní softwarové řešení statiky a navrhování spřažených prefabrikovaných mostů pro řešení prostorových kombinovaných prutových a plošných výpočetních modelů.

 Cena/objednávka produktu

V programovém systému PONTI® betonverbund EXPERT lze rovněž zpracovávat smíšené prostorové kombinované plošné a prutové modely ocelových, předpjatých nebo železobetonových a smíšených konstrukcí. PONTI® betonverbund EXPERT je výkonný nástroj FEM nejen pro mostní stavby a poskytuje následující výhody:
 • grafické zadání s optimální kontrolou všech prováděných úprav
 • integrovaný FEM výpočet vnitřních účinků včetně automatické tvorby návrhových kombinací
 • automatický výpočet sekundárních zatížení z dotvarování a smršťování
 • kompletní návrhy a posouzení nosníků s přehlednými grafickými schématy
 • snadné a rychlé zpracování modelů mostních konstrukcí z dat popisu os a průřezů
 • příčný roznos zatížení prostřednictvím ortotropních desek
 • výpočet, resp. návrh se zohledněním uznávané metody celkového průřezu
 • zohlednění historie statického systému, průřezů, zatížení a předpětí ve stavebních stavech
 • konfigurovatelené, selektivní výstupy dokumentů ve standardech Windows

Technický list PONTI betonverbund
(0,5 MB)


FEM na statiku a navrhování spřažených ocelobetonových mostů, prutový model PONTI® stahlverbund
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.10.495

Komplexní softwarové řešení statiky a posuzování spřažených ocelobetonových mostů podle nových evropských norem EN 1994-2, DIN EN 1994-2 a norem DIN-Fachberichte 104. Programový systém s grafickým interaktivním prostředím se standardy Windows všestranně podporuje zadávací, výpočetní a návrhové možnosti u prutových výpočetních modelů.

 Cena/objednávka produktu

V programovém systému PONTI® stahlverbund lze také zpracovávat smíšené prostorové nebo rovinné prutové modely ocelových, ocelobetonových nebo železobetonových konstrukcí. PONTI® stahlverbund je výkonný nástroj FEM nejen pro mostní stavby a poskytuje následující výhody:
 • grafické zadání s optimální kontrolou všech prováděných změn
 • grafické prostředí návrhů s interaktivní optimalizací průřezů
 • snadné a rychlé zpracování modelů mostních konstrukcí z dat popisu osy a průřezu
 • výpočet, resp. posouzení se zohledněním uznávané metody celkového průřezu
 • zohlednění historie statického systému, průřezů a zatížení ve stavebních stavech
 • zohlednění tvorby trhlin v železobetonové desce
 • automatický výpočet sekundárních zatížení z dotvarování a smršťování
 • výkonné a hospodárné návrhy s přehledným grafickým výstupem a detailními informacemi
 • konfigurovatelené, selektivní výstupy dokumentů ve standardech Windows

Technický list
(0,5 MB)


FEM na statiku a navrhování spřažených ocelobetonových mostů,
prutový a plošný model
PONTI® stahlverbund EXPERT
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.10.496

Komplexní softwarové řešení statiky a posuzování spřažených ocelobetonových mostů podle nových evropských norem EN 1994-2, DIN EN 1994-2 a norem DIN-Fachberichte 104. Programový systém s grafickým interaktivním prostředím se standardy Windows všestranně podporuje zadávací, výpočetní a návrhové možnosti u prutových, deskových, stěnových, skořepinových a kombinovaných výpočetních modelů.

 Cena/objednávka produktu

V programovém systému PONTI® stahlverbund EXPERT lze rovněž zpracovávat smíšené prostorové kombinované plošné a prutové modely ocelových, ocelobetonových nebo železobetonových konstrukcí. PONTI® stahlverbund EXPERT je výkonný nástroj FEM nejen pro mostní stavby a poskytuje následující výhody:
 • grafické zadání s optimální kontrolou všech prováděných změn
 • grafické prostředí návrhů s interaktivní optimalizací průřezů
 • snadné a rychlé zpracování modelů mostních konstrukcí z dat popisu osy a průřezu
 • příčný roznos zatížení prostřednictvím ortotropních desek
 • výpočet, resp. posouzení se zohledněním uznávané metody celkového průřezu
 • zohlednění historie statického systému, průřezů a zatížení ve stavebních stavech
 • zohlednění tvorby trhlin v železobetonové desce
 • automatický výpočet sekundárních zatížení z dotvarování a smršťování
 • výkonné a hospodárné návrhy s přehledným grafickým výstupem a detailními informacemi
 • konfigurovatelené, selektivní výstupy dokumentů ve standardech Windows

Technický list
(0,5 MB)


Rozšíření PONTI®stahlverbund rahmen/fem o spřažený ocelový nosník I
s monolitickou mostovkou a prefabrikovaným, ztraceným bedněním
RTstahlverbundFT
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.11.472/475

Rozšíření funkčního rozsahu RTstahlverbund rahmen, resp.  RTstahlverbund fem, resp.  PONTI®stahlverbund, resp.  PONTI®stahlverbund EXPERT o komplexní parametrické zadání, výpočet, návrh a posouzení spřažených, ocelobetonových, mostních nosníků s válcovanými nebo svařovanými ocelovými profily I spřaženými s filigránovou deskou jako ztraceným bedněním monolitické mostovky.
 • otevřené, svařované ocelové průřezy tvaru I spřažené s filigránovou deskou jako ztraceným bedněním finální železobetonové mostovky
 • ocelový průřez se může skládat vždy až ze 3 dílčích částí horní pásnice, stojiny a dolní pásnice
 • dvouvrstvý - filigrán + monolit - železobetonový pás až s 5 dílčími oblastmi s rozdílným sklonem
 • dotvarování a smršťování se zohledňuje tzv. metodou celkového průřezu
 • zohlednění stavů průřezů (variant) pro různé stavební a zatěžovací stavy (dlouhodobá zatížení, krátkodobá zatížení a sekundární zatížení)
 • pro každý stav průřezu se stanovují jak celkové geometrické průřezové charakteristiky, tak i spolupůsobící průřezové charakteristiky pro krajní pole, krajní ložisko, vnitřní pole a vnitřní ložisko
 • zobrazení geometrie průřezů s okótováním, tloušťky pásnic, stojiny a spolupůsobící šířky
 • výpočet transformovaných, elastických průřezových hodnot s odpovídajícími redukčními součiniteli a výpočet plastických průřezových charakteristik

Pro parametricky zadávané spřažené, ocelobetonové průřezy uvedeného typu jsou na mezních stavech únosnosti, použitelnosti a únavy vedeny následující výpočty, návrhy a posouzení:

 Cena/objednávka produktu

Různé typy spřažených, ocelobetonových průřezů lze v řešení konkrétního mostu libovolně kombinovat. V závislosti na funkčním rozsahu licence je v zásadě možná i kombinace spřažených, železobetonových, resp. předpjatých nebo ocelových úseků mostu v jednom zadání (zpravidla u přemostění s velkými rozpětími a více poli).

Technický list
(0,5 MB)


Rozšíření PONTI®stahlverbund rahmen/fem o spřažený ocelový truhlíkový
nebo jednokomorový nosník s monolitickou mostovkou
RTstahlverbundKT
jazyk: CZ, D

Obj. č: 11.11.473/476

Rozšíření funkčního rozsahu RTstahlverbund rahmen, resp.  RTstahlverbund fem, resp.  PONTI®stahlverbund, resp.  PONTI®stahlverbund EXPERT o komplexní parametrické zadání, výpočet, návrh a posouzení spřažených, ocelobetonových, mostních nosníků s otevřenými nebo uzavřenými ocelovými truhlíky, resp. jednokomorovými ocelovými průřezy spřaženými se železobetonovou mostovkou.
 • uzavřené nebo otevřené truhlíky, popř. jednokomorové se šikmými stěnami.  
 • dotvarování a smršťování se zohledňuje tzv. metodou celkového průřezu
 • zohlednění stavů průřezů (variant) pro různé stavební a zatěžovací stavy (dlouhodobá zatížení, krátkodobá zatížení a sekundární zatížení)
 • pro každý stav průřezu se stanovují jak celkové geometrické průřezové charakteristiky, tak i spolupůsobící průřezové charakteristiky pro krajní pole, krajní ložisko, vnitřní pole a vnitřní ložisko
 • zobrazení geometrie průřezů s okótováním, tloušťky pásnic, stojiny a spolupůsobící šířky
 • výpočet transformovaných, elastických průřezových hodnot s odpovídajícími redukčními součiniteli a výpočet plastických průřezových charakteristik

Pro parametricky zadávané spřažené, ocelobetonové průřezy uvedeného typu jsou na mezních stavech únosnosti, použitelnosti a únavy vedeny následující výpočty, návrhy a posouzení:

 Cena/objednávka produktu

Různé typy spřažených, ocelobetonových průřezů lze v řešení konkrétního mostu libovolně kombinovat. V závislosti na funkčním rozsahu licence je v zásadě možná i kombinace spřažených, železobetonových, resp. předpjatých nebo ocelových úseků mostu v jednom zadání (zpravidla u přemostění s velkými rozpětími a více poli).

Technický list
(0,5 MB)


Rozšíření PONTI® a PONTI® expert
o statické p
řepočty mostů dle předpisu Nachrechnungsrichtlinie, BMVBS
RTnrr
jazyk: CZ, D

Obj. č: 11.11.549/544

Rozšíření funkčního rozsahu PONTI®, resp.  PONTI® expert o požadavky německého předpisu Nachrechungsrichtlinie (= NRR, vydalo BMVBS = Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a urbanistiky, květen 2011). Umožňuje zjišťovat zbytkovou bezpečnost a zbytkovou dobu užívání mostů v rozsahu stupně 1 a 2 NRR. Obsaženy jsou zejména následující funkce:
 • individuální nastavení cílové úrovně zatížitelnosti, dílčích bezpečností na straně vnějších účinků a odolností,
 • posouzení dle DIN-Fb, resp. DIN-EN s přehledným zobrazením stupňů využití ke všem posudkům na mezních stavech únosnosti, použitelnosti a únavy,
 • alternativní vedení posudků dle starší normy DIN 4227 pro všechny posudky únosnosti a pracovních spár II,
 • posudek předvídatelnosti selhání dle příslušného prováděcího pokynu je integrovaný do posudku dle DIN-Fb,
 • výpočet zbytkové bezpečnosti v čase vzniku trhlin,
 • výpočet zbytkové doby užívání z posouzení ekvivalentního únavového poškození,
 • zesílení nosnosti mostů přídavným externím předpětím.

Pro návrhy zvýšení zatížitelnosti mostů jsou navíc možná další funkční rozšíření umožňující například monolitickou dobetonávku nebo externí předpětí, viz RTbetonverbund. RTnrr řeší všechny podstatné posudky, které vyplývají z požadvků předpisu NRR, stupeň 1 a 2 a dalších souvisejících předpisů a prováděcích pokynů. Konkrétně se jedná o následující funkce a posouzení:

 • definice realistických materiálových parametrů betonu (tab. 11.1.2), měkké výztuže (tab. 11.3.4), předpjaté výztuže (tab. 11.5.6) nebo individuálně s 5%-fraktily z odebraných vzorků,
 • zadání různé cílové úrovně zatížitelnosti LM1, 60/30, 60 a 30/30 pomocí zatěžovacích maker (10.1.2),
 • nastavení pravděpodobnostních dílčích bezpečností na straně vnějších účinku a odolností (12.3),
 • nastavení dodatečných parametrů návrhu, jako např. sklonu Wöhlerovy křivky podle stupně poškození výztuže nebo dolní meze sklonu tlačených diagonál aj.,
 • přehledné zobrazení stupňů využití (4.3.1.3) všech posouzení na MSÚ, MSP a MS únavy s výstupem zbytkové doby užívání vyplývajícího z posouzení ekvivalentního únavového poškození,
 • zohlednění modelu poškození korozí při napětí u ohrožených mostů posudkem mechanické předvídatelnosti selhání (12.8), „princip trhlina před kolapsem“,
 • výpočet zbytkové bezpečnosti v čase vzniku trhlin vztažený na podíl dopravního zatížení, zobrazení výsledku tabelárně a graficky s odkazem na lokální místa bez předvídatelnosti selhání (12.8),
 • návrh na ohyb a smyk (4.2.7) včetně posouzení pracovních spár II (12.7.6) dle DIN 4227-1, resp. novějších předpisů,
 • u návrhu na posouvající sílu se uvažuje s váženým vnitřním ramenem (12.4.3.3), neboť může být vnitřní rameno u normy DIN-Fb, resp. DIN-EN v oblastech nulových bodů ohybového momentu velmi malé, což vede na nerealisticky vysoké množství třmínkové výztuže,
 • posouzení provozní pevnosti s akumulací poškození (12.7.4) a výpočtem zbytkové doby užívání. Jako vnější zatížení se uvažuje modifikovaný model zatížení LM4.

 Cena/objednávka produktu

Četné pilotní projekty již potvrdily efektivní využití funkčního rozšíření RTnrr při přepočtech starších mostů.

Technický list
(1 MB)


Posudky předpjatých průřezů dle ČSN 73 6207 POMPRU
jazyk: CZ

Programový modul PONTI® na posouzení symetrického průřezu s plným, omezeným i částečným předpětím dle ČSN 73 6207 na účinky vnějšího zatížení a předpětí způsobující rovinný ohyb s normálovou silou.
 • Maximální datová provázanost s PONTI®

- ovládání POMPRU plně integrováno ve strukturách PONTI®

- automatické převzetí veškerých relevantních vstupů a výsledků z PONTI®

- grafické zobrazení výsledků posudků ve vyhodnocovacím prostředí PONTI®

 • Zatížení

 - dlouhodobé: součtové, přírůstkové

 - krátkodobé

 • Interní databanka parametrů materiálů pro posouzení dle ČSN s možností úprav a doplňování vlastních materiálů

 • Možnosti posudků

- posouzení různých typů průřezu v rámci jednoho výpočtu

- volitelný výpis hodnot průřezu brutto/netto

- výpočet napětí a protažení v měkké výztuži

- průběhy normálného napětí a jejich grafické zobrazení v PONTI®

- průběhy stupně bezpečnosti a jejich grafické zobrazení v PONTI®

- průběhy napětí v hlavním tahu při provozním stavu a jejich grafické zobrazení v PONTI®

- průběhy napětí v hlavním tahu při mezním stavu únosnosti a jejich grafické zobrazení v PONTI®

- výpočet nutné ohybové výztuže a stanovení odpovídajícího stupně bezpečnosti

- výpočet napětí a protažení v měkké výztuži

- posudek zamezení vzniku trhlin, resp. stanovení šířky trhlin

 • Volitelný stručný výstup posudků, tj. vystupují pouze extremální hodnoty

 • Volitelný alfanumerický i grafický výstup pouze nevyhovujících průřezů

 • Předběžný návrh předpínací síly ze zadané geometrie kabelů a namáhání mostu

 Cena/objednávka produktu

Posudkový modul POMPRU rozšiřuje možnosti osvědčeného systému na statiku mostních konstrukcí PONTI®, resp. PONTI® expert o  posudky předpjatých průřezů dle ČSN 73 6207 a poskytuje zejména následující výhody:
 • datové propojení s PONTI® bez nutnosti "ručního" přenosu vstupů a výsledků
 • ovládání všech návrhových parametrů v přehledném řídícím panelu
 • volba posuzované oblasti výběrem trámů mostu nebo jednotlivých kontrolních řezů
 • stručné a detailní výstupy posudků
 • možnost použití i pro kombinované prutové a plošné modely
 • rychlé přepočty účinků různých variant předpětí a návrh průběhu předpínací síly

 Technický list
(2 MB)


Začátek [ Začátek ]

© RIB stavební software s.r.o.

> Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 13.02.20