RIBTEC® RIBtec - konstrukční prvky RTec - balíky statických posudků Statika dřevěných konstrukcí
Navrhování a posouzení ŽB průřezů na MSÚ, MSP a únavu RTcdesign

Obj. č: 11.10.282

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D  Download
Betonové spojité nosníky včetně požáru BALKEN beton

Obj. č: 11.11.557

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
     Rozšíření betonových nosníků o návrhy ozubů, příčných prostupů a vzpěr mezi prostupy Detail

Obj. č: 11.11.558

 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
     Rozšíření betonových nosníků o návrhy na MSP, MS únavy a přepočty MSP+únava+přepočty

Obj. č: 11.11.559

Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
     Rozšíření betonových nosníků o předpětí Předpětí

Obj. č: 11.11.560

Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
Ocelové spojité nosníky včetně stability BALKEN ocel

Obj. č: 11.11.561

Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
Dřevěné spojité nosníky včetně stability a požáru BALKEN dřevo

Obj. č: 11.11.562

Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
    Rozšíření BALKEN o uložení na pružném podloží (pro beton, ocel, dřevo)

Pružné podloží pro BALKEN

Obj. č: 11.11.563

Popis produktu     Cena/objednávka produktu

jazyk: CZ, D, GB

 Download
Betonové sloupy s teorií II. řádu BEST beton Obj. č: 11.11.203
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
     Rozšíření BEST o požární odolnost zónovou metodou    BEST brandschutz Obj. č: 11.11.207
 Popis produktu    Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB   Download
Ocelové sloupy 3D s ohybovým vzpěrem a klopením BEST ocel Obj. č: 11.11.552
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
Betonové a předpjaté sloupy
s obecným materiálem a průřezy
BEST expert Obj. č: 11.10.204
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB   Download
Železobetonové základové pasy a obdélníkové patky FUNDA Obj. č: 11.10.205
 Popis produktu    Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB   Download
    Rozšíření FUNDA o základové patky s vnitřním nebo s vnějším kalichem FUNDA prefa Obj. č: 11.11.208
 Popis produktu    Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB   Download
    Rozšíření FUNDA o základové patky s kruhovou nebo polygonální deskou FUNDA polygon Obj. č: 11.11.209
 Popis produktu    Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB   Download
Železobetonové základové pasy a patky s obdélníkovou,
kruhovou a polygonální deskou, s vnitřním nebo s vnějším kalichem
FUNDA expert Obj. č: 11.10.206
 Popis produktu    Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB   Download
Prefabrikované nosníky pozemních staveb
včetně předpětí ve formě, MSÚ, MSP, konstrukčních detailů a dobetonávky
FERMO pozemní stavby Obj. č: 11.10.582
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB   Download
Prefabrikované nosníky mostních staveb
včetně předpětí ve formě, MSÚ, MSP, MS únavy, konstrukčních detailů a dobetonávky
FERMO mosty Obj. č: 11.10.583
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB   Download
Rozšíření FERMO pozemní stavby nebo FERMO mosty
o posouzení stability na klopení nelineárním výpočtem ve 3D s vlivem imperfekce, trhlin a DSR
FERMO stabilita Obj. č: 11.10.584
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB   Download
Rozšíření FERMO pozemní stavby nebo FERMO mosty
o předpětí s dodatečnou soudržností (na stavbě)
FERMO dodatečné předpětí Obj. č: 11.10.585
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB   Download
Železobetonové stropní, filigránové a základové desky RTslab Obj. č: 11.10.105
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB   Download
Posudek šikmého ohybu železobetonových
a předpjatých polygonálních průřezů
ZWAX Obj. č: 11.10.232
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB   Download
RTec - balíky statických posudků
Základní verze balíku posudkových programů RTec kompat - RTool Obj. č: 11.10.710
 Popis produktu    Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
Standardní verze balíku posudkových programů RTec Obj. č: 11.10.720
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB

 Download

Modifikovaná standardní verze balíku posudkových programů RTec fx Obj. č: 11.10.720fx
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB

 Download

Rozšířená standardní verze balíku posudkových programů RTec + Obj. č: 11.10.720+
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB

 Download

Expertní verze balíku posudkových programů RTec expert Obj. č: 11.10.721
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB

 Download

RIBtec - statika dřevěných konstrukcí
Základní verze balíku posudkových programů RTec kompakt - RTool Obj. č: 11.10.710
 Popis produktu    Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D, GB  Download
Lepené dřevěné nosníky a vazníky RTbsholz Obj. č: 11.10.258
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: CZ, D  Download
Softwarový balík dřevařských statických výpočtů, návrhů a posudků RTholzbau Obj. č: 11.10.268
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: D

 Download

Střešní konstrukce a krovy,
komponenta balíku Holzbau
RTholzbau Dach Obj. č: 11.11.268
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: D

 Download

Nosníky a sloupy, tyčové prvky,
komponenta balíku Holzbau
RTholzbau Stab Obj. č: 11.11.269
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: D

 Download

Lepené vazníky a nosníky,
komponenta balíku Holzbau
RTholzbau Binder Obj. č: 11.11.270
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: D

 Download

Návrhy konstrukčních detailů a spojů,
komponenta balíku Holzbau
RTholzbau Detail Obj. č: 11.11.271
 Popis produktu     Cena/objednávka produktu jazyk: D

 Download

Začátek [ Začátek ]

© RIB stavební software s.r.o.

> Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 24.05.19